Published on :

Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Świętokrzyska, Agencja Rozwoju Przemysłu SA oraz Zakład Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” SA podpisały porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju innowacyjnych projektów oraz technologii dla wysokojakościowych produktów odlewniczych. CHEMAR zaprosi studentów AGH i PŚk do odbycia w spółce staży oraz realizacji doktoratów wdrożeniowych.

– W ARP skupiamy się na rozwoju innowacyjnych polskich przedsiębiorstw. Inwestujemy w sektory i technologie, które opierają się na polskiej myśli technologicznej i innowacjach produktowych powstających na terenie Polski. Takim przedsiębiorstwem jest kielecki CHEMAR, którego działalność po połączeniu z Odlewnią CHEMAR koncentruje na się produkcji odlewów staliwnych oraz obróbce mechanicznej. W sierpniu 2019 r. rozpoczęliśmy tam dogłębną restrukturyzację. Po ponad roku dostrzegamy pozytywne zmiany. Teraz idziemy o krok dalej. Łączymy siły z AGH i Politechniką Świętokrzyską, aby wspólnie opracować technologie produkcji wysokojakościowych wyrobów odlewniczych. Przeprowadzone przez nas analizy rynkowe pokazują, że wyroby te mogą z powodzeniem konkurować na światowych rynkach – powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Porozumienie o współpracy zakłada wspólne działania ARP, CHEMAR, AGH i PŚk na rzecz transferu wiedzy i doświadczeń, którego celem jest rozwój innowacyjnych projektów technologicznych wśród spółek z Grupy Kapitałowej ARP. Jednocześnie AGH i PŚk deklarują współpracę w zakresie oceny możliwości wdrożenia rozwiązań informatycznych i technologicznych w obszarze produkcyjnym w CHEMAR. O środki na realizację wspólnie wypracowanych projektów, w szczególności dotyczących technologii wysokojakościowych produktów odlewniczych, sygnatariusze porozumienia będą się ubiegać w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

– AGH w Krakowie jest wiodącą w Europie uczelnią wyższą, kształcącą wysoko specjalizowane kadry dla branży odlewnictwa. Nasi absolwenci z powodzeniem zasilają kadry inżynierskie ponad 5000 europejskich przedsiębiorstw, wykonujących wymagające odlewy dla przemysłu motoryzacyjnego, zbrojeniowego czy rafineryjnego. Podpisana umowa o współpracy pomiędzy ARP, „CHEMAR” SA, Politechniką Świętokrzyską i AGH, pozwoli na opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania specjalistycznych wyrobów z wysokogatunkowych stopów. Umowa ta jest również elementem szerszej współpracy pomiędzy partnerami porozumienia, zmierzającej do realizacji prac badawczych i ich przemysłowej aplikacji, staży studenckich czy doktoratów wdrożeniowych – powiedział Prorektor ds. Współpracy AGH, prof. Rafał Wiśniowski.

Działania na rzecz rozwoju kadr przyniosą korzyści zarówno CHEMAR, spółkom z GK ARP jaki i uczelniom. Dostęp do zakładów produkcyjnych w ramach prowadzonych zajęć, staży czy praktyk wzmocni praktyczny wymiar nauczania, w szczególności na polach technologii odlewnicznych, automatyki, spawalnictwa i obróbki skrawaniem. Współpraca z pracownikami naukowymi umożliwi realizację prac badawczych m.in. doktoratów wdrożeniowych. Z drugiej strony kadra pracownicza spółek otrzyma dostęp do specjalistycznej wiedzy i doświadczenia jakie posiadają naukowcy. Współpraca zaowocuje rozwojem technologicznym spółki CHEMAR, rozwojem kompetencji praktycznych studentów oraz realizacją wspólnych prac badawczo rozwojowych.

 Za sprawą podjętych inwestycji i dzięki wsparciu środowiska naukowego, CHEMAR ma aspirację powrotu do najlepszych lat w historii swojej działalności. Podpisane porozumienie daje szansę naszemu przedsiębiorstwu na rozwój innowacyjnych technologii i wytyczanie nowych kierunków w branży odlewniczej – powiedział Mariusz Gajowiec, prezes zarządu ds. restrukturyzacji i inwestycji „CHEMAR” SA.

– Jednym z głównych priorytetów działalności Politechniki Świętokrzyskiej jest współpraca z jednostkami gospodarczymi nie tylko naszego regionu, ale też całego kraju. Od wielu lat pomiędzy Politechniką Świętokrzyską, a dotychczas Odlewnią CHEMAR obecnie Zakład Urządzeń Chemicznych i Armatury trwa współpraca w zakresie badań naukowych. Należy podkreślić, że przedsiębiorstwo CHEMAR jest od ponad pół wieku kluczowym przedsiębiorstwem dla energetyki zawodowej i stanowi ważny element przemysłu metalowego w regionie świętokrzyskim. Dlatego też z zadowoleniem przyjęliśmy podpisanie porozumienia o współpracy konsorcjum naukowo-przemysłowego zawartego przez Akademię Górniczo-Hutniczą, CHEMAR, Agencję Rozwoju Przemysłu i Politechnikę Świętokrzyską. Pragnę dodać, że nasza uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjno-badawczą, w której można prowadzić szeroko rozumnie badania materiałowo-strukturalne. Mamy nadzieję, że nawiązana współpraca zaowocuje nowymi projektami badawczo-rozwojowymi i wdrożeniami oraz umocni pozycję firmy CHEMAR na rynku gospodarczym – mówi prof. Marek Iwański, Prorektor ds. Badań i Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi Politechniki Świętokrzyskiej.

Źródło: AGH