Published on :

Prace dyplomowe trojga studentów zostały wyróżnione w konkursie organizowanym przez Instytut Chemii Fizycznej PAN i firmę DuPont. Wszystkie powstały na Wydziale Chemicznym PW.

Organizatorzy oceniali prace licencjackie i inżynierskie z zakresu chemii, a także pogranicza chemii i biologii oraz chemii i fizyki. Pod uwagę brane były opracowania zarówno o znaczeniu poznawczym, jak i aplikacyjnym.

Zespół jurorów docenił aż trzy dyplomy, które zostały zrealizowane na naszej uczelni:

  • Brązowy Medal Chemii otrzymał Roman Gańczarczyk za pracę „Pochodne ditienopirolu z podstawnikami akceptorowymi przy atomie azotu: opracowanie i optymalizacja metody syntezy oraz badanie wybranych właściwości” (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Zagórska);
  • wyróżnienie przyznano Jakubowi Drapale za pracę „Wielocentrowe kompleksy metali przejściowych 11 grupy układu okresowego – synteza i badanie natury oddziaływania metal-metal” (promotor: dr inż. Krzysztof Durka);
  • Nagrodę Finalistów otrzymała Magdalena Maria Kaźmierczak za pracę „Wpływ podstawników alkilowych na aktywność centrów dialkiloalkoksygalowych w polimeryzacji laktydu” (promotor: dr hab. inż. Paweł Horeglad).

Wyniki konkursy zostały ogłoszone 3 grudnia w trakcie telekonferencji online z udziałem organizatorów, laureatów i ich opiekunów naukowych.

Więcej informacji o inicjatywie i nagrodzonych uczestnikach można znaleźć na stronie www.zlotymedalchemii.pl.

Źródło: Politechnika Warszawska