Published on :

Agilent Technologies Inc. zaprezentował system Agilent 7850 ICP-MS, nowy ICP-MS, który zapewnia inteligentne narzędzia minimalizujące popularne pułapki czasowe, które mogą wpływać na wyniki badań. 

7850 ICP-MS łączy wysoką wydajność z nowymi funkcjami oprogramowania, które zapewniają zaawansowane możliwości w rutynowych zastosowaniach laboratoryjnych. 

„Największym atutem tego nowego systemu będzie pomoc naszym klientom w uniknięciu typowych pułapek czasowych, które mogą skutkować stratą czasu, wyższymi kosztami, niższą produktywnością, a ostatecznie stresem personelu i potencjalną rotacją” – powiedział Keith Bratchford, wiceprezes i dyrektor generalny Agilent Spectroscopy „Inteligentne narzędzia i usprawnione przepływy pracy modelu 7850 upraszczają analizę ICP-MS, pomagając klientom na każdym etapie typowej analizy próbek”.

„Te inteligentne funkcje są szczególnie przydatne dla mniej doświadczonych użytkowników, którym często powierza się obsługę ICP-MS w małych i średnich laboratoriach” – dodał Bratchford.

Koszty laboratorium, które nie optymalizuje procesu badawczego, nie ograniczają się tylko do straconego czasu i dochodów. Niepotrzebne kroki konfiguracji metody, sprawdzanie instrumentów, ręczne przeglądanie danych i potrzeba ponownej analizy próbek również wywierają swój wpływ na personel laboratorium. To obciążenie pracą może wpłynąć na czas przetwarzania próbki i jakość wyników, których oczekują klienci, narażając reputację laboratorium na ryzyko.

7850 wykorzystuje konfigurację dostosowaną do obsługi różnego rodzaju próbek mierzonych w typowych aplikacjach ICP-MS, zapewniając jednocześnie, że dane są wolne od popularnych źródeł błędów. Zastosowane narzędzia pomagają klientom we wstępnej konfiguracji przyrządu i wymaganych metod oraz prowadzą użytkowników przez typowy przebieg pracy ICP-MS. Inteligentne funkcje pomagają również w przeglądzie danych, eliminując potrzebę wykonywania przez eksperta ICP-MS ważnego kroku weryfikacji jakości danych.

Nowy 7850 to inteligentny sposób na zapewnienie szybkiej konfiguracji i usprawnionej analizy w celu uzyskania doskonałych wyników w typowych zastosowaniach ICP-MS.

Źródło: Agilent.com