Published on :
  • Co norma 17025 mówi na temat stwierdzania zgodności?
  • Jakie są wymogi PCA w tym zakresie?
  • Czy obowiązują mnie zapisy ILAC-G8:09/2019 i ISO/IEC Guide 98-4?
  • Jak wygląda proces stwierdzenia zgodności z wymaganiami?
  • Jakie są sposoby uwzględniania niepewności przy przedstawianiu stwierdzeń zgodności lub niezgodności wyniku z wymaganiami/specyfikacją?

To wybrane zagadnienia, które będą poruszane na naszym laboratoryjnym spotkaniu on-line, pt.: „Zgodność z wymaganiami i zasady podejmowania decyzji”, 22 stycznia. Szczegóły dostępne są tu:

Szkolenie Laboratoryjnie.pl | 22 stycznia 2021

Zapraszamy do udziału!

Polecamy również odwiedzić nasz profil na FB: https://www.facebook.com/klub.chemika

gdzie do niedzieli trwa konkurs. Wylosujemy w nim 3 osoby, z których każda otrzyma nasz szklany bidon (kolor poglądowy):