Data :

W roku 1993, w Jeleniej Górze zarejestrowano najwyższą krajową temperaturę w styczniu (+17,0°C). Na zdjęciu obok: Jelenia Góra widziana z Łysej Góry (w tle Śnieżne Kotły).