Published on :

Na stronie internetowej Międzynarodowego Biura Miar został opublikowany, długo oczekiwany, kluczowy dla współczesnej metrologii Przewodnik dotyczący modelowego podejścia przy wyrażaniu i obliczaniu niepewności pomiaru.

W ostatnich dniach roku 2020, na stronie internetowej Międzynarodowego Biura Miar (BIPM) opublikowany został kolejny Przewodnik dotyczący problematyki niepewności pomiaru.

JCGM GUM-6:2020 pt. „Guide to the expression of uncertainty in measurement – Part 6: Developing and using measurement models”

Przewodnik jest już szóstym i zarazem kluczowym opracowaniem w pakiecie dokumentów JCGM. Wyraża bowiem, rekomendowane w tym pakiecie, podejście, polegające na przestawianiu wyniku pomiaru na podstawie modelu pomiaru. Dlatego jest to ważny i konieczny dokument, wspierający współczesne podejście metrologii w dziedzinie opracowania danych pomiarowych. Zachęcamy wszystkich metrologów do zapoznania się z jego treścią.

Dokument dostępny jest tu: https://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_GUM_6_2020.pdf

Źródło: gum.gov.pl