Published on :

Świadectwo wzorcowania, harmonogram wzorcowań i sprawdzeń, dokumentowanie nadzoru nad wyposażenium czy wymagania normy ISO 17025 to wybrane z tematów, których będzie dotyczyć nasze spotkanie 29 stycznia. W trakcie sześciogodzinnego szkolenia online w przejrzysty sposób omówimy zagadnienia związane z nadzorowaniem wyposażenia w laboratorium. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają darmowy, dwutygodniowy dostęp do 1,5-godzinnego materiału szkoleniowego „Dobra praktyka dokumentacyjna w laboratorium”. Zapraszamy do udziału:

Szkolenie Laboratoryjnie.pl | 29 stycznia 2021 r. [ONLINE]