NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Termin szkolenia: 29 stycznia 2021 r. 9:00 – 15:00

Miejsce szkolenia: webinar on-line (6 godziny) 

Cena szkolenia:  300zł netto

Zakres szkolenia:
Szkolenie obejmuje wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie spójności pomiarowej i nadzoru nad wyposażeniem stosowanym w laboratorium.

Na tym szkoleniu dowiesz się m.in:

 • jakie są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz dokumentów PCA w zakresie spójności pomiarowej i nadzoru nad wyposażeniem stosowanym w laboratorium,
 • jak prowadzić nadzór nad wyposażeniem pomiarowym,
 • jak ustalić harmonogram wzorcowań i sprawdzeń,
 • jak analizować i oceniać świadectwa wzorcowania.

Poza tym:

 • poznasz „z życia wzięte” przykłady,
 • dostaniesz certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

Harmonogram:

 1. Podstawowe definicje dotyczące pomiaru i metrologii, system metrologiczny oraz historia pomiarów
 2. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz dokumentów PCA w zakresie spójności pomiarowej i nadzoru nad wyposażeniem stosowanym w laboratorium
 3. Wzorcowanie, sprawdzanie i adiustacja wyposażenia pomiarowego, ustalanie harmonogramów wzorcowań i sprawdzeń
 4. Cel nadzorowania wyposażenia, wzorców i materiałów odniesienia
 5. Analiza i ocena świadectw wzorcowania
 6. Dokumentacja i nadzorowanie wyposażenia, wzorców i materiałów odniesienia
 7. Podsumowanie i zakończenie

Wykładowca:
dr inż. Monika Partyka – specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; doświadczony praktyk w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu. Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem jakością oraz zarządzaniem zespołem obecnie wykorzystuje w bieżącej pracy laboratorium analitycznego.

Użytkownik musi zapewnić:
Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

 • zgłoszenie na formularzu zgłoszenia elektronicznym: Formularz elektroniczny poniżej

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:
Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

W skrócie:

Kiedy: 29 stycznia 2021, 9:00 – 15:00

Forma: Webinar online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzacym

Cena: 300 zł netto

Jak sie zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 

Formularz online:

Nie znaleziono żadnych pól.

Pozostałe szkolenia Laboratoryjnie.pl :

2021

 • 25-26.02.2021r – PODSTAWY SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIUM – WYMOGI ISO 17025 ORAZ POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI [ONLINE] Czytaj więcej…
 • 19.02.2021r – AUDITOR WEWNĘTRZNY W LABORATORIUM [ONLINE] Czytaj więcej…
 • 12.02.2021r – WZORCOWANIE, KWALIFIKACJA I WALIDACJA URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZGODNIE Z WYMAGANIAMI GMP [ONLINE] Czytaj więcej…
 • 22.01.2021r – ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI I ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI – WEBINARIUM ONLINE Czytaj więcej…
 • 15.01.2021r – PROCES POTWIERDZANIA WAŻNOŚCI WYNIKÓW BADAŃ I ANALIZ [ONLINE] Czytaj więcej…