Published on :

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka oraz wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński wzięli udział międzynarodowej konferencji „One step for energy transformation, a huge leap for Central and Eastern Europe (CEE): a Hydrogen Outlook on the transformation”, zorganizowanej przez Business & Science Poland.

Minister Kurtyka zabrał głos w otwierającym konferencję panelu „Perspektywy i wyzwania związane z rozwojem wodoru w kontekście transformacji energetycznej Europy Środkowo-Wschodniej”.

– Wodór ma szansę odegrać znaczącą rolę w transformacji energetycznej Polski i Europy – powiedział minister Kurtyka. – Trwająca obecnie w mediach dyskusja o kolorach wodoru jest bardzo interesująca, lecz równie myląca. Nie powinniśmy przy podejmowaniu decyzji strategicznych i legislacyjnych kierować się „kolorami” wodoru, lecz poziomem emisji dwutlenku węgla powstałej przy jego produkcji. Istnieje wiele obiecujących technologii wodorowych, które mogą ograniczyć emisję gazów cieplarnianych w ramach poszczególnych zastosowań końcowych.

Z kolei minister Adam Guibourgé-Czetwertyński wziął udział w panelu „Mapa drogowa polityki i regulacji dla UE. Czego potrzeba, aby zwiększyć zużycie wodoru i zbudować konkurencyjny rynek?”.

– We wczesnej fazie rozwoju rynku wodoru najważniejsze będą koszty jego produkcji. Aby zbudować konkurencyjny rynek, musimy być otwarci na nowe technologie i wykorzystywać różne możliwości pozyskiwania wodoru – powiedział wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński. – Gospodarka wodorowa powinna rozwijać się w ramach europejskich technologii. W ten sposób możemy osiągnąć neutralność klimatyczną, utrzymać konkurencyjności gospodarki UE i jej strategiczną suwerenność – dodał.

Konferencję odbyła się pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Polskiej Prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej.

Źródło: www.gov.pl