Published on :

Wybierając badania biegłości należy korzystać z kompetentnych organizatorów. Dzięki temu nie tylko spełniamy wymogi normy ISO 17025 czy jednostki akredytującej, ale również mamy gwarancję, że wysiłek (intelektualny, fizyczny i finansowy) jaki włożymy w udział w badaniach biegłości nie zostanie zmarnowany. Najlepszym dowodem kompetencji organizatora badań biegłości jest certyfikat akredytacji potwierdzający wdrożony system zarządzania zgodny z normą ISO 17043. To właśnie od takich jednostek laboratoria powinny rozpocząć poszukiwania właściwych dla siebie programów PT.

 Jednym z nielicznych akredytowanych organizatorów badań biegłości jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o., Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST (nr akredytacji PT 003). Poniżej przedstawiamy aktualną ofertę.

 

Program: Środowisko ŚR/PT

Badania biegłości z zakresu oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu środowiska pracy:

Runda 57(WWA.2)ŚR (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne): zgłoszenia do 08 marca 2021 r., raport – 16 kwietnia 2021 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia metali w środowisku pracy:

Runda 58(M.2)ŚR (metale na filtrach): zgłoszenia do 26 marca 2021 r., raport – 21 maja 2021 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania związków organicznych w środowisku pracy:

Runda 59(Zo.2)ŚR (związki organiczne): zgłoszenia do 30 kwietnia 2021 r., raport – 24 czerwca 2021 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszaniny gazowej:

Runda 60(G.5)ŚR (próbki gazu kopalnianego; mieszanina gazowa – certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 07 maja 2021 r., raport – 20 sierpnia 2021 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:

Runda 61(G.1)ŚR (gaz ziemny; mieszanina gazowa – certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 11 czerwca 2021 r., raport – 23 września 2021 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:

Runda 62(G.4)ŚR (siarkowodór i związki siarki; mieszanina gazowa – certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 11 czerwca 2021 r., raport – 23 września 2021 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:

Runda 63(G.2)ŚR (biogaz; mieszanina gazowa – certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 24 września 2021 r., raport – 10 grudnia 2021 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania tlenków węgla i tlenków azotu za pomocą urządzeń szybkiego odczytu:

Runda 64(P)ŚR (powietrze): zgłoszenia do 29 października 2021 r., raport – 10 grudnia 2021 r.

 

Program: PALIWA STAŁE PS/PT

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych biomasy:

Runda 95(B)PS (próbka laboratoryjna < 1,0 mm; próbka do oznaczania wilgoci całkowitej < 31,5 mm): zgłoszenia do 19 marca 2021 r., raport – 14 maja 2021 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 96(Wk.2)PS (próbka laboratoryjna < 3,0 mm): zgłoszenia do 30 kwietnia 2021 r., raport – 18 czerwca 2021 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 97(Wk.1)PS (próbka analityczna < 0,2 mm): zgłoszenia do 27 sierpnia 2021 r., raport – 15 października 2021 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 98(Wk.3)PS (próbka analityczna 0,2 S): zgłoszenia do 24 września 2021 r., raport – 05 listopada 2021 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych koksu z węgla kamiennego:

Runda 99(K.1)PS (próbka analityczna 0,212 mm): zgłoszenia do 15 października 2021 r., raport – 03 grudnia 2021 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych koksu z węgla kamiennego:

Runda 100(K.2)PS (próbka o uziarnieniu 19,0-22,4 mm): zgłoszenia do 15 października 2021 r., raport – 03 grudnia 2021 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:

Runda 101(Wk.2)PS (próbka laboratoryjna < 3,0 mm): zgłoszenia do 12 listopada 2021 r., raport – 24 grudnia 2021 r.

 

Program: Odpady OD/PT

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów:

Runda 22(Opt.1)OD (próbka analityczna odpadu paleniskowego o wielkości ziaren poniżej 0,2 mm; prognozowany kod odpadu: 10 01 01): zgłoszenia do 12 marca 2021 r., raport – 29 kwietnia 2021 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów:

Runda 23(Opt.2)OD (próbka analityczna popiołów lotnych o wielkości ziaren 0,063 mm; prognozowany kod odpadu: 10 01 02): zgłoszenia do 12 marca 2021 r., raport – 28 maja 2021 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów:

Runda 24(Pa.1)OD (próbka paliwa alternatywnego o uziarnieniu < 1,0 mm; próbka do oznaczania wilgoci całkowitej o uziarnieniu < 30 mm; kod odpadu: 19 12 10, w tym: 03 01 01, 03 01 05; 03 03 01): zgłoszenia do 31 maja 2021 r., raport – 30 lipca 2021 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania podatności odpadów na wymywanie:

Runda 25(W.1)OD (próbka do badania wymywania o wielkości ziarna < 10 mm; z grupy odpadów: 01 01 02; 01 04 12; 01 04 81): zgłoszenia do 06 sierpnia 2021 r., raport – 30 września 2021 r.

 

Program: Pobieranie próbek PP/PT

Badania biegłości z zakresu pobierania ręcznego wód powierzchniowych – jeziora naturalne i sztuczne zbiorniki zaporowe:

Runda 27(Wp)PP (próbka jednorazowa i/lub złożona pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 31 maja 2021 r., raport – 9 lipca 2021 r.

Badania biegłości z zakresu pobierania wód powierzchniowych – rzeki i strumienie:

Runda 26(Wp)PP (próbka jednorazowa i/lub złożona pobrana i przygotowana przez Uczestnika): zgłoszenia do 31 maja 2021 r., raport – 9 lipca 2021 r.

Badania biegłości z zakresu pobierania ręcznego wody do spożycia:

Runda 28(Ws)PP (próbka laboratoryjna pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 02 lipca 2021 r., raport – 27 sierpnia 2021 r.

Badania biegłości z zakresu ręcznego pobierania i przygotowania próbek węgla kamiennego:

Runda 29(Wk)PP (próbka do badań laboratoryjnych pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 08 października 2021 r., raport – 19 listopada 2021 r.

 

Programy PT nie objęte zakresem akredytacji nr PT 003

Program: Pobieranie próbek (NA) PP-NA/PT

Badania biegłości z zakresu pobierania próbek:

Runda 20(B)PP-NA (biomasa stała): zgłoszenia do 21 maja 2021 r., raport – 02 lipca 2021 r.

 

Pełna treść programów oraz szczegółowy harmonogram realizacji rund są dostępne na stronie internetowej organizatora: https://www.clpb.pl/badania-bieglosci/

Kontakt telefoniczny: 668 535 619

Kontakt mailowy: [email protected]