Published on :

PERN rozstrzygnął postępowania przetargowe na rozbudowę pojemności magazynowych estrów wyższych kwasów tłuszczowych (FAME) w Bazach Paliw w Nowej Wsi Wielkiej oraz Rejowcu. To kolejne przedsięwzięcia realizowane w ramach programu rozbudowy infrastruktury technicznej umożliwiającej i ułatwiającej naszym Klientom realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW).

W Nowej Wsi Wielkiej do magazynowania estrów zostanie przystosowanych pięć nowych zbiorników o łącznej pojemności 500 m3. Dzięki tej inwestycji w Bazie Paliw nr 2 zdolności magazynowe w sektorze biokomponentów do oleju napędowego wzrosną do 1500 m3.

W Rejowcu zakres prac będzie obejmował dostosowanie do magazynowania estrów trzech zbiorników o łącznej pojemności 750 m3 oraz budowę instalacji do rozładunku FAME z transportu kolejowego. Ta inwestycja umożliwi zmagazynowanie w Bazie Paliw nr 4 łącznie 1750 m3 estrów.

Realizacja tych inwestycji ma na celu dostosowanie zdolności magazynowych i technologicznych do warunków rynkowych. Dodatkowo unowocześniamy fronty autocysternowe, co poprawia komfort kierowców, skraca czas ich obsługi, a także umożliwia bezpośrednie dozowanie biokomponentów i dodatków firmowych podczas załadunku autocystern. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wypełniających obowiązek NCW – podkreśla Paweł Wysocki, Dyrektor Pionu Technicznego.

Regulacje prawne nakładają na naszych Klientów obowiązek realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). Obejmuje on przede wszystkim konieczność stosowania biokomponentów w paliwach ciekłych i biopaliwach. Zgodnie z ustawą, z roku na rok wysokość NCW jest coraz wyższa. Rosnąca konsumpcja biokomponentów powoduje konieczność dostosowania logistyki i infrastruktury, do zapewnienia możliwości ich dodawania do paliw ciekłych i magazynowania. Dlatego PERN prowadzi złożony program modernizacyjny baz paliw, który poprzez zwiększenie pojemości magazynowej wspomaga realizację NCW.

Trwa rozbudowa pojemności na biokomponenty w 6 kolejnych lokalizacjach

W tym roku zakończy się również obecnie trwająca rozbudowa pojemności do magazynowania estrów o 2800 m3 w pięciu bazach paliw: w Koluszkach, Emilianowie, Woli Rzędzińskiej, Kawicach i Małaszewiczach. Dodatkowo o 300 m3 zwiększy się pojemność do magazynowania bioetanolu w Nowej Wsi Wielkiej.

Nowe możliwości transportu

Rejowiec to kolejna z lokalizacji w naszej Spółce, w której naszym Klientom zostanie udostępniona możliwość transportu kolejowego biokomponentów, jako alternatywy dla obecnie funkcjonującego – samochodowego. Planowo jeszcze w tym roku nasi Klienci będą mogli skorzystać z takiej formy dostaw biokomponentów w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej (estry oraz bioetanol) oraz właśnie w Rejowcu.

Źródło: PERN