Published on :

Miniaturyzacja to powszechna tendencja we współczesnym świecie i dotyczy wszystkich dziedzin naszego życia. Również codzienności laboratoryjnej. W przypadku chemii analitycznej ten kierunek rozwoju daje szereg korzyści takich jak możliwość pobrania mniejszej próbki do badań, ograniczenie ilości zużytej energii elektrycznej i powstających po badaniu odpadów czy wreszcie oszczędność powierzchni laboratoryjnej. Czy jednak miniaturyzacja idzie w parze z jakością wyniku? Jest to możliwe o czym w przykładzie poniżej.

Mniejsze próbki, wyższa sprawność

Spektrofotometr UV5Nano umożliwia badanie próbek o objętości mikrolitrowej, stąd doskonale sprawdza się w aplikacjach realizowanych w obszarze nauk biologicznych. Spektrofotometr ma kompaktową konstrukcję i może być stosowany jako instrument autonomiczny. Jego szerokie możliwości w zakresie badań wynikają wprost z zastosowania technologii FastTrack UV/VIS. Interfejs użytkownika One Click w znacznym stopniu ułatwia obsługę spektrofotometru. Automatyczny wybór długości drogi optycznej pozwala wykonywać pomiary w szerokim zakresie stężeń, przy czym próbka może mieć objętość tylko 1 μL.
Odpipetuj i wykonaj pomiar!

Oszczędzaj wysokowartościowe próbki i zapobiegaj błędom

Spektrofotometria mikrolitrowa UV/VIS jest metodą, która sprawdza się doskonale podczas badania bardzo małych próbek lub próbek o wysokiej absorpcji. Do wykonania wiarygodnego pomiaru wystarczy próbka o objętości tylko 1 μL. Po odpipetowaniu czystej próbki na powierzchnię pomiarową następuje automatyczne zablokowanie ramienia przy ściśle określonej długości drogi optycznej. Unikasz błędów, ponieważ próbki nie trzeba rozcieńczać.

Wykonuj szybkie pomiary w szerokim zakresie stężeń

Technologia LockPath pozwala wykonywać pomiary w bardzo szerokim zakresie stężeń od 6 do 15000 ng/μL dsDNA bez konieczności dalszego rozcieńczania w ciągu 2 sekund dla danej długości drogi optycznej. Najbardziej odpowiednia długość drogi optycznej może być ustawiona automatycznie. Konstrukcja ramienia zapobiega wysychaniu próbki podczas pomiaru, dzięki czemu osiągasz znacznie wyższą powtarzalność.

Podwójna moc i ergonomiczna konstrukcja

Spektrofotometr UV5Nano łączy w sobie dwa instrumenty, ponieważ pozwala wykonywać pomiary przy pomocy kuwet oraz badać próbki o objętości mikrolitrowej. Gdy ramię znajdzie się w pozycji 90 stopni, do powierzchni pomiarowej można łatwo dotrzeć z pipetą z lewej lub prawej strony. Wygięta pokrywka na górze instrumentu umożliwia operatorowi wygodne ułożenie dłoni w celu bezpiecznego poprowadzenia końcówki pipety.

Wysoka dokładność dzięki technologii LockPath™

Technologia LockPath zapewnia bardzo dokładne osiąganie długości drogi optycznej 0,1 i 1 mm. Opatentowana trwała konstrukcja wyklucza całkowicie dryft długości drogi optycznej. Dzięki temu unikasz kosztownych ponownych kalibracji i niepotrzebnych postojów awaryjnych. Ramię jest bezpiecznie blokowane i można je otworzyć dopiero po zakończeniu pomiaru; rozwiązanie to zapobiega występowaniu błędów pomiarowych i pozwala osiągać wysoką dokładność wyników pomiarów.

Aplikacje specyficzne dla różnych gałęzi przemysłu dostosowane do potrzeb użytkownika

Spektrofotometry UV/VIS Excellence wykonują typowe badania bezpośrednie takie jak badanie przy stałej długości fali, skanowanie widma, oznaczanie ilościowe i badania kinetyczne. Oprócz tego, dostępne są wstępnie zweryfikowane metody METTLER TOLEDO dedykowane do wykorzystania m. in. w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym, przemyśle soków i napojów oraz w biotechnologii. Spektrofotometry można integrować z innymi instrumentami analitycznymi METTLER TOLEDO takimi jak titratory, gęstościomierze i refraktometry, uzyskując w ten sposób w pełni zautomatyzowane wieloparametrowe systemy pomiarowe.

Farmaceutyki, kosmetyki

 • Oznaczanie stężenia, np.: aktywne farmaceutyki (tabletki, kapsułki, olejki, kremy), badania jednorodności składu
 • Identyfikacja, np.: alkiloaminy, sulfonamidy, alkaloidy, związki heterocykliczne
 • Czystość przez absorpcję, np.: peptydy, białka
 • Badania kinetyczne przy specyficznych długościach fali lub całe widmo, kinetyka enzymów

Chemikalia, środowisko

 • Oznaczanie stężenia, np.: aniony w wodzie (fosforany, krzemiany, azotany), kationy metali, surfaktanty, składniki absorbujące promieniowanie UV w farbach i lakierach
 • Identyfikacja i porównanie widm, np.: pozostałości pestycydów, chlorofil
 • Czystość przez absorpcję, np.: benzen w absolutnym etanolu

Nauki biologiczne

 • Analiza kwasów nukleinowych: oznaczanie stężenia, stosunki 260/280 nm (z korekcją tła przy 320 nm) dla czystości kwasu nukleinowego
 • Analiza białek: metoda Lowry’ego (zmodyfikowana), Bradforda, bicynchoninowa, z sulfonianem trinitrobenzenu
 • Testy kinetyczne do oznaczania aktywności enzymatycznej
 • Metody z kuwetą lub badanie próbek o objętości mikrolitrowej (nawet 1 μL)

Żywność i napoje

 • Pogarszanie wskaźnika odbarwialności dla oleju palmowego
 • Wskaźnik zbrązowienia soków owocowych
 • Czystość oleju z oliwek
 • Barwa piwa zgodnie z ASBC i EBC
 • Oznaczanie enzymatyczne węglowodanów (glukoza w produktach żywnościowych)

Przemysł petrochemiczny

 • Absorbancja UV produktów petrochemicznych (ASTM D2008)
 • Fosfor w benzynie (ASTM D3231)
 • Znaczniki obciążenia w paliwie
 • Siarkowodór w oleju opałowym
 • Absorbancja UV związków aromatycznych

Rozwiązania wieloparametrowe

 • W pełni zautomatyzowane pomiary wieloparametrowe np.: oznaczanie absorbancji przy określonej długości fali, pH i kwasowości wody do picia, oznaczanie absorbancji przy określonej długości fali, pH, kwasowości, Brix (indeks refrakcji, skorygowany o zawartość kwasu) soków owocowych.

Dowiedz się więcej – Spektrofotometry UV/VIS METTLER TOLEDO

Opracowano na podstawie materiałów Mettler Toledo