Published on :

Nowy, wysokiej klasy, automatyczny podajnik próbek AOC-30, dedykowany do chromatografów GC-2030 Nexis, zwiększa wydajność przeprowadzanych analiz. Jest wyposażony w tacę na 30 fiolek o pojemności 2 ml i 4 fiolki o pojemności 4 ml na rozpuszczalniki do płukania strzykawki.

Konstrukcja AOC-30 pozwala na szybką rozbudowę do systemów dwukanałowych (dual) oraz doposażenie w tacę na 150 fiolek. W takim przypadku można mieć do dyspozycji aż 12 fiolek na rozpuszczalniki, co pozwala na wydajne płukanie strzykawki nawet przy nastrzykach typu Large Volume Injection (LVI). Używając odpowiednich strzykawek uzyskuje się bardzo szeroki zakres dozowanych objętości od 10 nl do 200 µl, przy zachowaniu bardzo wysokiej powtarzalności i jednocześnie niskiego współczynnika przeniesienia (carry over).

Źródło i dodatkowe informacje:

https://www.shim-pol.pl/produkty/chromatografia-gazowa/wyposazenie-opcjonalne/aoc-30