Published on :

Kolejna edycja laboratoryjnego Forum za nami. Drugie spotkanie zgromadziło prawie 400 uczestników. Motywem przewodnim wykładów oraz prowadzonych dyskusji była spójność pomiarowa. Swoim doświadczeniem w tym zakresie podzielili się praktycy z różnych obszarów:

dr Andrzej Wilczek, Michał Rok, Air Liquide Polska Sp. z o.o., akredytowany producent materiałów odniesienia (RM 005): Gazowe materiały odniesienia i ich rola w spójności pomiarowej oraz szacowaniu niepewności pomiaru

Andrzej Hantz, Główny Urząd Miar: Spójność pomiarów masy w laboratorium po redefinicji kilograma

dr Sławomir Piliszek, ISOTOP S.C., akredytowany organizator badań biegłości (PT 006): Praktyczne podejście do zapewnienia spójności pomiarowej w obszarze środowiska pracy

Monika Mroczka, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., akredytowane laboratorium badawcze (AB 418): Spójność pomiarowa w laboratorium mikrobiologicznym

Katarzyna Ostrowska, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., akredytowane laboratorium badawcze (AB 418): Spójność pomiarowa w badaniach fizykochemicznych

Forum zostało zakończone panelem dyskusyjnym, w którem podobnie do pierwszej edycji wzięli udział przedstawiciele Polskiego Centrum Akredytacji – Katarzyna Wiśniewska, Tadeusz Matras odpowiadając na liczne pytania uczestników.

Na wykresie powyżej: uczestnicy drugiej edycji Forum określeni na podstawie przeprowadzonej ankiety.

Kolejna edycja wkrótce!

Partnerami drugiej edycji Forum byli:

Strona Forum dostępna jest tu:

Forum Laboratoryjne