Published on :

Polskie Centrum Akredytacji przedstawiło na swojej stronie szereg ważnych dla laboratoriów dokumentów. Wśród nich znalazły się:

  • projekt dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji (projekt P1 wydania 12 z 7.05.2021 r.) – wprowadzona zmiana dotyczy terminów odnoszących się do działań korygujących w procesach akredytacji i rozszerzenia zakresu akredytacji,
  • projekt dokumentu DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości (projekt P1 wydania 8 z 7.05.2021 r.) – wprowadzona zmiana odnosi się do postępowania w przypadku dwukrotnego uzyskania przez laboratorium wyników niezadowalających w odniesieniu do tego samego obszaru. 
  • projekt dokumentu DA-06 Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów (projekt P1 wydania 8 z 7.05.2021 r.) – wprowadzona zmiana odnosi się do uczestnictwa w programach PT/ILC przez CAB wykonujące wzorcowania wewnętrzne.  

Ponadto w każdym z dokumentów uwzględniono program akredytacji biobanków (DABB-01).

Uwagi i komentarze do proponowanych zmian należy przesyłać w terminie do 21.05.2021 r.

Szczegóły dostępne są na stronie PCA: https://www.pca.gov.pl/

Źródło: www.pca.gov.pl