Published on :

Spełnienie wymogów normy PN-EN ISO/IEC 17025 to podstawa uzyskania i utrzymania akredytacji laboratorium. Nowelizacja tego dokumentu wprowadziła w laboratoryjną codzienność wiele nowych pojęć i obowiązków a tym samym konieczność dostosowywania funkcjonujących w laboratoriach procedur. Tematykę praktycznej realizacji aktualnych wymogów ISO 17025 podejmiemy na spotkaniu 15 czerwca. Zapraszamy do udziału! Dostęp do wydarzenia on-line dostępny jest tu:

KOMPETENTNE LABORATORIUM – WYMAGANIA NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02