Published on :

Kierownik Laboratorium przy Wytwórni Mas Bitumicznych

Mostostal Warszawa S.A., Dargiń (pow. koszaliński)

Menedżer laboratorium

SAULE TECHNOLOGIES, Wrocław, dolnośląskie

Zastępca Kierownika Pracowni Chemicznej

EUROFINS POLSKA SP. Z O.O., Łódź, łódzkie

Kierownik Działu Chemicznego

PZ STELMACH sp. z o.o., Opole, opolskie

Lider Pracowni Mikrobiologicznej

Nutricia Zakłady Produkcyjne, Opole, opolskie

Kierownik Laboratorium Drogowego

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., Lubartów, lubelskie

Metrolog

Do spraw: utrzymywania stanowisk pomiarowych i badawczych w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej w Pracowni Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej w Samodzielnym Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Główny Urząd Miar w Warszawie, Warszawa

Specjalista ds. badań laboratoryjnych w Laboratorium w Łodzi, Departament Laboratoriów

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW, Łódź

Specjalista ds. Metrologii

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., Gdynia, pomorskie

Źródło: pracuj.pl