Published on :

18 czerwca opublikowane zostały nowe wydania kilku ważnych dla laboratoriów dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji. Jeden z nich to dokument DA-01 „Opis systemu akredytacji”. Aktualne, dwunaste już wydanie wprowadza zmiany w zakresie terminów realizacji działań korygujących przez jednostki oceniające zgodność w odniesieniu do niezgodności stwierdzonych w procesach akredytacji i nadzoru. Ponadto w  dokumencie uwzględniono program akredytacji biobanków (DABB-01):

https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/komunikat-nr-345-da-01,585.html

Od 18 sierpnia będzie obowiązywał znowelizowany dokument DA-05 „Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości”. Najważniejsze zmiany wprowadzone w wydaniu 8. odnoszą się do postępowania w przypadku dwukrotnego uzyskania przez laboratorium niezadowalających wyników uczestnictwa w programach PT w odniesieniu do tego samego obszaru:

https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/komunikat-nr-346-da-05,586.html

Nowelizacja objęła również dokument DA-06 „Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów” wprowadzając zmiany w obszarze uczestnictwa w programach PT/ILC przez jednostki oceniające zgodność wykonujące wzorcowania wewnętrzne:

https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/komunikat-nr-347-da-06,587.html

Źródło: pca.gov.pl