Published on :

Shimadzu wypuściło pakiet metod LC/MS/MS dedykowany zmodyfikowanym nukleozydom. Dzięki tym metodom, biomarkery, które wykazują korelację z ostrzejszymi obiawami COVID-19, można zbadać w ciągu sześciu minut. Ten pakiet metod jest używany w połączeniu z systemem analizy nukleozydów składającym się z potrójnego kwadrupolowego chromatografu cieczowego Shimadzu ze spektrometrem mas (LC-MS/MS).

Zmodyfikowany system analizy nukleozydów charakteryzuje się wysoką dokładnością możliwą tylko przy analizach LC-MS/MS, możliwością pomiaru zmodyfikowanych nukleozydów w zaledwie sześć minut oraz kompatybilnością z próbkami moczu i krwi.

Fakt, że kandydaci na biomarkery wykazujące korelację ze wzrostem nasilenia objawów COVID-19 można zidentyfikować w moczu lub krwi pacjentów z COVID-19, został określony na podstawie badań przeprowadzonych przez Kazuhito Tomizawę i in. na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kumamoto. Na podstawie tych badań Shimadzu opracował technikę szybkiej identyfikacji dwóch rodzajów zmodyfikowanych nukleozydów, a następnie przygotował pakiet metod LC/MS/MS dla zmodyfikowanych nukleozydów jako produkt komercyjny. Pakiet ten zawiera przykładowe protokoły przygotowania próbki (procedury) i metody analityczne (ustawienia aparatu itp.) przeznaczone do analizy LC-MS/MS.

W przyszłości Shimadzu zamierza współpracować z Uniwersytetem Kumamoto w zakresie badań nad zmodyfikowanymi nukleozydami, mających na celu poszukiwanie różnych biomarkerów, które mogą wskazywać na zaburzenia mitochondrialne lub inne choroby. 

Źródło: Shimadzu Corporation