Published on :

BDO (często nazywane „bazą danych o odpadach”) ma za zadanie m.in. uszczelnić system gospodarowania odpadami oraz poprawić poziom recyklingu. Dzięki systemowi użytkownicy mogą realizować obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze wyłącznie elektronicznie. Wraz z wdrożeniem systemu pojawiło się wiele wątpliwości wśród firm – począwszy od formalnych wymogów rejestracji poprzez codzienną obsługę aż po obowiązkową sprawozdawczość. 6 października zajmiemy się tematyką BDO od strony praktycznej. Zapraszamy:

BDO – NOWE OBOWIĄZKI REJESTRACJI, EWIDENCJI, TRANSPORTU I SPRAWOZDAWCZOŚCI DLA PODMIOTÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA