Published on :

Najnowocześniejsze technologie recyklingu usuwają niebezpieczne substancje z tworzyw sztucznych, pomagając włączyć przemysłowe odpady w formie tworzyw sztucznych do gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dzięki ambitnej europejskiej strategii recyklingu tworzyw sztucznych i coraz większej świadomości publicznej przyszłość wolna od zanieczyszczeń w postaci tworzyw sztucznych staje się coraz bardziej realna, nawet pomimo istniejących obecnie przeszkód. Dla przykładu: UE już teraz poddaje recyklingowi 32,5 % z 29,1 miliona ton plastikowych odpadów. Ale co z tworzywami, których nie można poddać recyklingowi z uwagi na zawarte w nich niebezpieczne substancje? Rozwiązania tego problemu szukają twórcy finansowanego ze środków UE projektu NONTOX. Opracowują oni nowatorski proces recyklingu, który zwiększy ilość poddawanych recyklingowi zanieczyszczonych tworzyw sztucznych pochodzących z odpadów przemysłowych. Badacze koncentrują się na tworzywach sztucznych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), pojazdów wycofanych z eksploatacji (ELV) oraz odpadów z budowy i rozbiórki (CDW), które zawierają niebezpieczne dodatki i związki takie jak środki zmniejszające palność, stabilizatory oraz wypełniacze. Ryzyka stwarzane przez te dodatki i związki obecnie uniemożliwiają włączenie tworzyw sztucznych z odpadów przemysłowych do gospodarki o obiegu zamkniętym, pozostawiając mniej preferowane opcje, takie jak wysypiska śmieci czy spalanie jako jedyne alternatywy. W związku z tym badacze z projektu NONTOX opracowali dwie różne technologie, Extruclean oraz CreaSolv®, które pozwalają usuwać niebezpieczne substancje ze strumieni odpadów pochodzących z WEEE, ELV oraz CDW. Jak opisano na stronie projektu, celem tych technologii recyklingu jest usunięcie „niebezpiecznych i niepożądanych substancji, takich jak środki zmniejszające palność, z macierzy tworzywa sztucznego bez przerywania łańcuchów polimerowych”.

Rzut oka na Extruclean

Extruclean to innowacyjny proces wypłukiwania służący dekontaminacji i recyklingowi plastikowych opakowań, realizowany przez partnera projektu NONTOX, Centrum Technologii Tworzyw Sztucznych AIMPLAS w Hiszpanii. W procesie wykorzystywane są dwie wytłaczarki połączone szeregowo. Jak opisano w artykule opublikowanym na stronie internetowej „AZoCleantech”, pierwsza wytłaczarka „wtłacza nadkrytyczny dwutlenek węgla wprowadzany do macierzy polimerowej odpadu, a następnie przypominający odkurzacz port odgazowujący w drugiej wytłaczarce usuwa zanieczyszczenia lotne”. Technologia ta usuwa 86 % zanieczyszczeń, przewyższając wydajność konwencjonalnych procesów wypłukiwania o 70 %. Jej zastosowanie wiąże się też z mniejszym zużyciem energii i wydajniejszym użyciem środków czyszczących i energii elektrycznej niż stosowane obecnie potrójne wypłukiwanie i suszenie wymagające wykorzystania dużych ilości wody w celu wyeliminowania toksycznych substancji z opakowań z tworzyw sztucznych.

Rozwiązanie CreaSolv®

Technologia CreaSolv®, opatentowana przez niemiecką organizację zajmującą się badaniami stosowanymi oraz partnera projektu NONTOX, Fraunhofer, została przystosowana do przetwarzania strumieni odpadów zawierających tworzywa sztuczne z WEEE, ELV oraz CDW. Proces ten wiąże się z oddzieleniem kompozytów z tworzyw sztucznych oraz zanieczyszczonych odpadów poprzez metodę zwaną selektywną ekstrakcją. Ta mechaniczna metoda recyklingu umożliwia odzyskiwanie tworzyw sztucznych o bardzo wysokiej czystości w oparciu o ich rozpuszczalność. Wybrane polimery są selektywnie rozpuszczane w rozpuszczalniku, zaś nierozpuszczone elementy są usuwane mechanicznie. Następnie pozostałe rozpuszczone substancje są usuwane na poziomie molekularnym, dzięki czemu oczyszcza się materiał docelowy i wytwarza tworzywa sztuczne o właściwościach bliskich nowym tworzywom. Jak podano dalej w artykule: „Jak dotąd wykazano skuteczność tej technologii w zakresie oczyszczania strumieni odpadów ELV oraz – w mniejszym stopniu – usuwania bromowanych środków zmniejszających palność z (…) [akrylonitrylo-butadieno-styrenu, wytrzymałego polistyrenu] oraz poliolefin”. Koordynacją projektu NONTOX (Removing hazardous substances to increase recycling rates of WEEE, ELV and CDW plastics) zajmuje się Ośrodek Badań Technicznych VTT w Finlandii. Do 2022 r. twórcy projektu mają nadzieję opracować konkurencyjny pod względem finansowym proces recyklingu umożliwiający wytwarzanie bezpiecznych, wysokiej jakości przetworzonych tworzyw sztucznych z zanieczyszczonych odpadów.

Źródło: cordis.europa.eu