Published on :

Wody do spożycia, ścieki, gleby czy odpady to tylko niektóre z obiektów będących przedmiotem badań biegłości ENVIRONMENT SAMP-4-21-II oraz ENVIRONMENT SAMP-5-21-II. Zainteresowane laboratoria już w najbliższym czasie będą mogły zweryfikować swoje kompetencje w zakresie pobierania próbek:

  • wody do spożycia (fizykochemia, mikrobiologia),
  • ścieku oczyszczonego (metoda manualna i automatyczna),
  • wody powierzchniowej (z rzeki, z jeziora),
  • wody podziemnej,
  • gleby rolnej,
  • gleby z terenów miejskich i przemysłowych,
  • odpadu (19 08 01 lub 19 08 02),
  • osadu ściekowego (fizykochemia).

Badania biegłości odbędą się w pierwszej połowie października.
Szczegóły dostępne są tu: https://arques.pl/harmonogram-badan-bieglosci-2021/

Dodatkowe informacje: Rafał Ziółkowski, tel. 661 296 587

Do pobrania:

PROGRAM Environment SAMP 5

Formularz zgłoszeniowy PT ILC SAMP 5

PROGRAM Environment SAMP 4

Formularz zgłoszeniowy PT ILC SAMP 4