Published on :

We wtorek 21 września 2021 roku na deptaku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się briefing prasowy połączony z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach. Porozumienie dotyczyło dofinansowania w kwocie 254 400 zł zakupu wyposażenia dydaktycznego dla Napowietrznego Mobilnego Laboratorium Kontroli Atmosfery ULKA Uniwersytetu Śląskiego.

W spotkaniu udział wzięli: rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prezes zarządu WFOŚiGW Tomasz Bednarek oraz kierownik ULKA dr hab. Mariola Jabłońska, prof. UŚ.

WFOŚiGW od wielu lat dofinansowuje zakup aparatury dydaktycznej przez UŚ. To już piąte z kolei finansowanie rozbudowy potencjału dydaktycznego uczelni w obszarze badania i ochrony czystości powietrza. Dzięki niemu udało się pozyskać ponad 20 urządzeń badawczych wysokiej klasy.

Dofinansowanie umożliwia kształcenie studentów w zakresie analizy zanieczyszczeń powietrza oraz ochrony atmosfery poprzez zastosowanie najnowocześniejszych metod pomiarów i prowadzenia badań w zakresie zmian klimatu. Aparatura pozwoliła na wykształcenie kilkudziesięciu studentów, wykonanie kilku prac licencjackich, magisterskich i w najbliższym czasie również ukończenie prac doktorskich.

Dzięki aparaturze kupionej z dotacji można było dokonać pomiarów stężeń zanieczyszczeń pyłowych i gazowych na różnych wysokościach, co umożliwia prowadzenie obserwacji dynamiki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń nad aglomeracją śląsko-zagłębiowską. W sumie wykonano kilkanaście tysięcy pomiarów różnych parametrów powietrza.

Powstanie pierwszego w Europie napowietrznego mobilnego laboratorium umieszczonego w koszu załogowego balonu na ogrzane powietrze pozwoliło na przyłączenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do konsorcjum ACTRIS, które od 2020 roku zostało wpisane na listę strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktur Badawczych.

Dydaktyka oraz badania powietrza i ekosystemów zależnych wpisują się w strategiczne kierunki studiów, takie jak biologia, ochrona środowiska i nauki o Ziemi. Obecnie prowadzone są badania zarówno przez studentów, jak i doktorantów UŚ. Nawiązano również współpracę z wiodącymi ośrodkami w kraju: Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Kolejne dofinansowanie dla laboratoriów ULKA zwiększy możliwości badawcze i edukacyjne Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ. Działania te wpisują się w strategię uczelni i województwa śląskiego mającą na celu poprawę jakości powietrza.

Źródło: us.edu.pl