Published on :

Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST rozpoczął działalność opierającą się na prowadzeniu badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych w 2004 roku. Planowanie, organizacja oraz realizacja poszczególnych etapów programu badań biegłości odbywa się zgodnie z zaleceniami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz ISO 13528:2015. Potwierdzeniem kompetencji organizatora jest otrzymany w 2010 roku certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji – PT 003

Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST jako organizator badań biegłości zaprasza do udziału
w programach: Paliwa Stałe PS/PT, Odpady OD/PT, Środowisko ŚR/PT, Pobieranie próbek PP/PT.

Najbliższe rundy:

98(Wk.3)PS – węgiel kamienny – próbka analityczna 0,2 S

99(K.1)PS – koks z węgla kamiennego – próbka analityczna 0,212 µm

100(K.2)PS – koks z węgla kamiennego – próbka 19,0-22,4 mm

25(W.1)OD – próbka odpadów do badania wymywania o wielkości ziarna poniżej 10 mm (kod odpadu 01 04 12

29(Wk)PP – pobieranie próbek – zwał węgla kamiennego o określonej przez organizatora charakterystyce

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. w zakładce Badania Biegłości.