Published on :

Z dniem 6 października 2021 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii powołał w skład Rady ds. Akredytacji:

Pan Piotr Gołębiowski – przedstawiciel Ministra Rozwoju i Technologii
Pani Anna Patkowska – przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pani Mirosława Zbroś – przedstawiciel Ministra Klimatu i Środowiska
Pan Piotr Budrewicz – przedstawiciel Ministra Cyfryzacji
Pan Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Pan Jacek Semaniak – Prezes Głównego Urząd Miar
Pani Beata Bartczak – przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pani Teresa Sosnowska – przedstawiciel Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Pani Joanna Prasalska-Nikoniuk – przedstawiciel Rady Głównej Instytutów Badawczych
Pan Andrzej Brzyski – przedstawiciel Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
Pan Piotr Maciejak – przedstawiciel Polskiej Grupy Jednostek Notyfikowanych
Pani Teresa Kordas – przedstawiciel Ogólnopolskiej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych (LABIOMEN)
Pan Michał Wekiera – przedstawiciel Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego
Pan Andrzej Soldaty – przedstawiciel Politechniki Śląskiej – Centrum Przemysłu 4.0
Pan Jacek Szer -przedstawiciel Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Pan Krzysztof Drożdżol – przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego
Pan Tadeusz Glazer – przedstawiciel Klubu Polskie Forum ISO 9000
Pan Rafał Hrynyk – przedstawiciel Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej
Pan Lech Żak – przedstawiciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Źródło: pca.gov.pl