Published on :

pH jest jedną z najczęściej mierzonych właściwości podczas produkcji farmaceutyków, chemikaliów czy produktów konsumenckich, takich jak detergenty i przybory toaletowe. NIST (National Institute of Standards and Technology, krajowa jednostka metrologiczna w Stanach Zjednoczonych, odpowiednik Głównego Urzędu Miar) udostępnił materiał odniesienia dla pH w wyjątkowo stabilnej formie.

Roztwory wodne są ogrywają kluczową rolę w wielu procesach przemysłowych, często w ściśle określonych warunkach pH. Pomiar pH pozwala określić odczyn roztworu.  NIST wprowadził na rynek certyfikowany materiał odniesienia oznaczony SRM 2193b, którego podstawą jest sproszkowany węglan wapnia. Postępowanie zgodnie z instrukcją producenta pozwala uzyskać nasycony roztwór wodorotlenku wapnia o pH równym 12.  

Źródło: nist.gov