Published on :

21 października 2021 r. na bloku jądrowym nr 2 elektrowni jądrowej w Rostowie wykryto wyciek pary wodnej – poinformował operator elektrowni. Państwowa Agencja Atomistyki na bieżąco monitoruje sytuację radiacyjną w kraju. Nie odnotowano podwyższonego poziomu na żadnej stacji wczesnego wykrywania skażeń w kraju.

Jak poinformował na swojej stronie internetowej operator elektrowni jądrowej w Rostowie, 21 października 2021 r. na bloku jądrowym nr 2 wykryto wyciek pary wodnej w pobliżu spoiny na rurociągu, który związany jest z systemem sterowania poziomem wody i wilgotności pary wodnej w wytwornicy pary.

Państwowa Agencja Atomistyki nie odnotowała żadnych zmian w pomiarach promieniowania jonizującego w ramach krajowego systemu monitoringu radiacyjnego. Na naszej stronie internetowej na bieżąco publikowane są dane ze stacji PMS (ang. Permanent Monitoring Station) rozmieszczonych na terenie Polski (https://www.gov.pl/web/paa/sytuacja-radiacyjna). Agencja nie otrzymała także zgłoszenia o jakimkolwiek zagrożeniu w międzynarodowych systemach wczesnego powiadamiania o awariach jądrowych. Także dane rosyjskiego systemu monitoringu radiacyjnego dla elektrowni jądrowej w Rostowie nie wykazały żadnego zagrożenia. Zgodnie z informacjami podanymi przez operatora, zdarzenie nie spowodowało uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Państwowa Agencja Atomistyki zwróciła się z prośbą do urzędu dozoru jądrowego w Rosji o udzielenie szerszych informacji na temat zaistniałej sytuacji.

Źródło: www.gov.pl