Published on :

Leki po przystępnych cenach, zapobieganie niedoborom i neutralność dla klimatu – Parlament naciska na utworzenie nowej strategii farmaceutycznej UE.

Podczas sesji plenarnej w listopadzie 2021 r. Parlament Europejski przedstawił szereg rekomendacji dla aktualizacji unijnego prawa farmaceutycznego.

W 2019 r. Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła 103 tzw. leki sieroce, czyli leki stosowane w leczeniu rzadkich chorób, ale tylko połowa z nich trafiła na rynek, ze średnim opóźnieniem wynoszącym dwa lata. To tylko jedna z kwestii poruszonych w sprawozdaniu ws. strategii farmaceutycznej UE. Aby rozwiązać problem szybkiego i równego dostępu do leków w całej UE, posłowie do PE zaapelowali o skrócenie czasu zatwierdzania leków przez agencje krajowe i koordynacji z Europejską Agencją Leków.

Niedobory leków

Kryzys COVID-19 ujawnił niedobory leków i sprzętu medycznego, narażając pacjentów na ryzyko i wywierając presję na krajowe systemy opieki zdrowotnej. Parlament wezwał Komisję Europejską do zajęcia się pierwotnymi przyczynami niedoborów i zaproponowania trwałych rozwiązań, w tym terminowego wejścia na rynek leków generycznych i biopodobnych, aby zapewnić pacjentom dostęp do bezpiecznych i przystępnych cenowo leków.

Przyjazny dla środowiska przemysł farmaceutyczny

Parlament stwierdził również, że przemysł farmaceutyczny powinien stać się przyjazny dla środowiska, a cykle życia produktów powinny być neutralne dla klimatu. Parlament podkreślił potrzebę wzmocnienia odporności UE w zakresie produkcji i dostaw oraz zwiększenia przejrzystości cen i publicznego finansowania badań i rozwoju.

Posłowie zalecają skoordynowane kampanie informacyjne na temat oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwijanie odpowiednich zdolności do zrównoważonej produkcji substancji czynnych, surowców i leków, aby zmniejszyć zależność od źródeł zewnętrznych.

W sprawozdaniu, posłowie wzywają Komisję Europejską do pełnego wdrożenia rozporządzenia w sprawie badań klinicznych, aby ułatwić rozpoczęcie dużych badań klinicznych prowadzonych w sposób zharmonizowany i skoordynowany na szczeblu UE.

Źródło: europarl.europa.eu

Być może Cię zainteresuje:

WZORCOWANIE, KWALIFIKACJA I WALIDACJA URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZGODNIE Z WYMAGANIAMI GMP