Published on :

W grudniu przygotowaliśmy dla Was szereg spotkań z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Spojrzymy na praktyczną stronę realizacji jej wymogów.

3 grudnia

Sposób prowadzenia dokumentacji wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i skuteczne sposoby na ograniczenie ilości dokumentów w laboratorium; wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie dokumentacji; jakie procedury są niezbędne w laboratorium; jakie są możliwości prowadzenia dokumentacji:

DOKUMENTACJA – JAK SPEŁNIĆ WYMAGANIA NORMY PN EN ISO/IEC 17025:2018-02 I OGRANICZYĆ ILOŚĆ DOKUMENTÓW – WEBINARIUM

4 grudnia

Proces zarządzania zmianami w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; definicje i cele sprawowania kontroli nad wprowadzaniem zmian, zarządzanie zmianami a kontrola zmian, proces zmiany, punkty krytyczne i dokumentowane zmian:

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W LABORATORIUM

11 grudnia

Informacja i dokumentacja w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; poufność i bezstronność; prace niezgodne z wymaganiami; procedura nadzoru nad dokumentacją; dobra praktyka dokumentacyjna:

ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI I DOKUMENTACJĄ W LABORATORIUM

11 grudnia

Praktyczne aspekty funkcjonowania laboratorium badawczego i wzorcującego. Dostosowanie obowiązujących w laboratorium procesów i procedur do codziennych realiów. Przykłady wskaźników wydajności laboratorium oraz sposoby ich wykorzystania do optymalizacji funkcjonowania jednostki:

OPTYMALIZACJA LABORATORIUM I ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ