Published on :
Ważność wyników badań to sedno laboratoryjnej działalności. Laboratorium powinno planować swoje działania w celu zapewnienia ważności wyników. Działania te wiążą się z określonymi kosztami dlatego wskazana jest również strategia w tym kierunku, która może obejmować:
  • ogólne podejście lab do kwestii ważności wyników,
  • przyjęte założenia analizy ryzyka i sposoby jego minimalizowania,
  • sposób koordynowania poszczególnych działań w lab,
  • opis działań dla poszczególnych poddyscyplin,
  • politykę odnośnie zapewniania i monitorowania kompetencji personelu.
Sprawia to, że wspomniana wyżej strategia jest zagadnieniem właściwym na przegląd zarządzania.
Więcej rzetelnej wiedzy znajdziecie tu: