Published on :

Inteligentne opakowanie, które zmieni e-handel – to właśnie nad nim pracują naukowcy Sieci Badawczej Łukasiewicz (Poznańskiego Instytutu Technologicznego, Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz IMiF).

Ich celem jest opracowanie kompleksowego rozwiązania technologicznego obejmującego swoim zakresem zarówno same opakowanie wyposażone w elektroniczne układy sensoryczne, komunikacyjne i identyfikacyjne wraz z dużą programowalną etykietą i własnym harvestingiem energii słonecznej, jak również urządzenia do zwrotu tych opakowań wraz z kompleksowym modelem biznesowym i wspierającymi aplikacjami informatycznymi.

E-Pack to próba rzeczywistej implementacji koncepcji fizycznego internetu, uwzględniająca nie tylko modularność opakowania, ale również aspekty IoT oraz przepływów danych w oparciu o specjalną aplikację mobilną oraz centralną platformę w chmurze internetowej.

Dzięki e-Pack rzeczywiste przemieszczanie się opakowania pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw nie będzie już procesem anonimowym. Historia opakowania i jego zawartości będzie zawsze znana, a odpowiedzialność za jego stan przypisana do aktualnego użytkownika!

Źródło: imif.lukasiewicz.gov.pl