Published on :

Zapewnienie wysokiej jakości wody pitnej i skutecznego oczyszczania ścieków to ważne zadania dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W ich realizacji pomagają laboratoryjne badania próbek wody i ścieków – fizykochemiczne, mikrobiologiczne czy biologiczne. Działania laboratoriów badawczych można zoptymalizować, wykorzystując nowoczesny system zarządzania.

LabMaster.pl, system klasy LIMS (ang. Laboratory Information Management System), pozwala skrócić czas dostępu do informacji na różnych etapach realizacji zadań, w wielu obszarach działalności laboratorium. Pełna informatyzacja obejmuje aplikację biznesową dla pracowników stacjonarnych laboratorium i mobilną dla terenowych, panel WWW dla klientów i odbiorców badań, a także moduły integrujące system z urządzeniami pomiarowymi oraz innymi systemami użytkownika.

Już standardowa wersja systemu LabMaster LIMS umożliwia zarządzanie bazą danych klientów, kontrahentów, pracowników, usług oraz sprzętów. Pozwala m.in. na generowanie dokumentów, ofert, protokołów pobierania próbek, sprawozdań z badań czy rozliczeń księgowych, a także na zarządzanie harmonogramem pobierania próbek i ich analiz w ramach realizowanych zadań.

System wspiera pracowników w zakresie geolokalizacji miejsc pobierania próbek, umożliwia identyfikację próbek za pomocą kodów kreskowych i drukowanie etykiet na próbki. Użytkownicy mogą także wprowadzać komentarze, informacje i uwagi do próbek, sprawozdań czy zleceń oraz zarządzać wzorami kart badań. LabMaster oferuje rejestrowanie wyników według takich kart lub formularzy systemowych, a także generowanie raportów i wykresów dotyczących wykonanych oznaczeń.

W terenie pracę wspiera aplikacja mobilna. Dzięki niej pracownicy mogą zarządzać dziennym harmonogramem prac, oznaczać wykorzystanie i sprawność sprzętu, rejestrować próbki, badania i parametry terenowe, a także generować oraz publikować protokoły terenowe. Wszystkie dane są dostępne online, dzięki czemu można wyeliminować wydruki papierowe. Aplikacja rejestruje także czas pracy.

Z kolei panel klienta WWW udostępnia bieżące i archiwalne sprawozdania i protokoły terenowe, umożliwia też zarządzanie miejscami pobrania próbek. Oferuje też sklep usług laboratoryjnych z obsługą płatności elektronicznych i rejestrację nowych klientów.

Źródło: labmaster.pl