Published on :

8 lutego br. wiceminister Włodzimierz Bernacki wręczył powołania członkom zespołu do spraw programu „Polska Metrologia”. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią. Kadencja zespołu potrwa do 31 grudnia 2023 r.

Zespół doradczy do spraw programu „Polska Metrologia”

Do zadań zespołu będzie należała m.in. ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach programu „Polska Metrologia”, ocena raportów z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach programu czy opiniowanie wniosków o zmianę umów zawartych w ramach programu.

Przewodniczącym zespołu doradczego został Andrzej Kurkiewicz. Pozostali członkowie to:

 • Wojciech Bąk,
 • Ewa Joanna Bulska,
 • Jerzy Józwik,
 • Grzegorz Królczyk,
 • Paweł Pawlus,
 • Wojciech Walendziuk,
 • Michał Wieczorowski.

Wiceminister Włodzimier Bernacki pogratulował powołania w skład zespołu i podkreślił znaczenie wsparcia projektów z dziedziny metrologii. Dodał, że dzięki zespołowi możliwe będzie efektywne finansowanie tych projektów: – Cieszę się, że dziś wykonujemy ten pierwszy krok. Cieszę się, że będziemy mogli współpracować. Dzięki Państwa pracy wkrótce będziemy mogli rozstrzygnąć ten pierwszy konkurs – powiedział Sekretarz Stanu w MEiN.

Program „Polska Metrologia”

W ramach programu przewidziane jest wspieranie realizacji projektów służących:

 • podniesieniu poziomu zdolności badawczych instytucji metrologicznych,
 • wzmocnieniu kapitału intelektualnego,
 • zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach,
 • rozwojowi nowoczesnych technologii,
 • stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych,
 • rozwoju technologii cyfrowych.

Maksymalne finansowanie dla projektu to 1 mln zł. Z kolei środki planowane na pierwszy konkurs to 20 mln zł.

Źródło: www.gov.pl