Published on :

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne dotyczących przeglądu rozporządzenia (WE) 1907/2006 – REACHJest to kolejny etap prac legislacyjnych związanych z wdrażaniem założeń „Strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności”. Rozpatrywanych jest szereg możliwych zmian w rozporządzeniu REACH min. w zakresie:

  • wymogów rejestracyjnych, w tym zwiększenie wymogów informacyjnych i ustanowienie obowiązku rejestracji niektórych polimerów;
  • wprowadzenia wskaźników oceny mieszanin;
  • uproszczenie komunikacji w łańcuchach dostaw;
  • przeglądu przepisów dotyczących dossier i oceny substancji;
  • reformy procesów wydawania zezwoleń i ograniczeń, w tym rozszerzenie ogólnych podejść do zarządzania ryzykiem i wprowadzenie koncepcji nieodzownych zastosowań (essential usses);
  • zmian dotyczących kontroli i egzekwowania przepisów.

Strona Komisji Europejskiej poświęcona konsultacji w sprawie przeglądu rozporządzenia REACH

Konsultacje trwają do 15 kwietnia 2022 r.

Źródło: gov.pl