Published on :

Plany i kierunki rozwoju Instytutów Badawczych oraz projekty (technologie) zakwalifikowane do wdrożenia i wsparcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej były tematem spotkania minister klimatu i środowiska Anny Moskwy z przedstawicielami instytutów badawczych. W rozmowach, które odbyły się 16 lutego 2022 r., wzięli udział również wiceministrowie Ireneusz Zyska i Piotr Dziadzio.

Głównym celem spotkania z Instytutami Badawczymi, funkcjonujących w resorcie klimatu i środowiska, było nakreślenie wizji i kierunków rozwoju Instytutów oraz podkreślenie praktycznego aspektu ich działalności polegającego na wdrażaniu i komercjalizacji realizowanych projektów.

Jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska pragniemy zacieśniać współpracę z podległymi Instytutami Badawczymi w oparciu o wizję, zgodnie z którą prowadzone przez nie badania naukowe będą skutkować wdrażaniem konkretnych, przyjaznych środowisku rozwiązań dla polskiego oraz światowego przemysłu i umacniać innowacyjność polskiej gospodarki

– mówiła minister Moskwa podczas spotkania.

Dostrzegamy dotychczasowy wysiłek instytutów, którego efektem jest 46 projektów (technologii) zgłoszonych do wdrożenia i wsparcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zachęcam Państwa do podejmowania dalszych działań, których ostatecznym celem zawsze powinna być komercjalizacja opracowywanych przez Państwa rozwiązań

– dodała.

Źródło: gov.pl