Published on :

Synthos osiągnęła kolejny kamień milowy w rozwoju technologii do produkcji biobutadienu. Po pomyślnym zakończeniu studium wykonalności w 2021 r., firmy Synthos, Lummus Technology i Green Circle ogłosiły, że są gotowe do wdrożenia technologii produkcji biobutadienu i rozpoczęcia kolejnego etapu jakim jest projekt bazowy.

Biorąc pod uwagę zarówno zaufanie do nowej technologii jak i ogromne zapotrzebowanie na materiały odnawialne na rynku, firma Synthos zobowiązała się do budowy zakładu o zdolności produkcyjnej 40 000 ton metrycznych biobutadienu rocznie – czyli dwa razy tyle, ile początkowo planowano. Poza rozszerzeniem zdolności produkcyjnej zakładu, firma Synthos potwierdziła także, że pozyska od firmy Lummus licencję na  technologię BASF do ekstrakcji butadienu i wykorzysta potencjał digitalowy Lummus dla zapewnienia wydajności i niezawodności operacyjnej projektowanej instalacji.

– Synthos czyni ogromne postępy w tworzeniu i oferowaniu szerokiego portfolio kauczuków syntetycznych ze znacznie ograniczonym śladem węglowym. Wejście w kolejną fazę współpracy z firmą Lummus to następny krok w realizacji naszego zobowiązania, którego celem jest wspieranie naszych klientów w osiąganiu coraz lepszych wyników oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju – mówi Matteo Marchisio, Dyrektor Jednostki Biznesowej Synthos Rubbers w firmie Synthos. Wierzymy, że pozyskanie kauczuku syntetycznego w sposób zrównoważony, z biobutadienu, odegra ważną rolę w zdolności przemysłu do sprostania potrzebom współczesnej mobilności. Jesteśmy dumni z faktu, że wspólnie z Lummus Technology możemy przecierać nowe szlaki.

Odkąd firma Lummus nawiązała współpracę z Synthos w ubiegłym roku stało się jasne, że technologia ta ma szansę stać się nowym standardem w naszym sektorze ze względu na odnawialne źródła, wydajność produkcji i niski ślad węglowy – mówi Leon de Bruyn, Prezes i Dyrektor Generalny Lummus Technology. Przemysł petrochemiczny szybko dostosowuje się do ambitnych wymogów celów zrównoważonego rozwoju, a firma Lummus stoi na czele tej transformacji na wielu frontach. Współpraca z Synthos w zakresie komercjalizacji technologii biobutadienu, w celu stworzenia bardziej zrównoważonych produktów z kauczuku, to jedno z kilku rozwiązań w zakresie zrównoważonego procesu, które niosą ze sobą wiele korzyści.

Synthos to światowy lider w produkcji kauczuku syntetycznego i technicznych wyrobów gumowych
Aktywnie angażuje się w dostarczanie klientom wysokowydajnych materiałów z niższym śladem węglowym. Firma Synthos, która jest innowatorem w zakresie produkcji kauczuków syntetycznych, ściśle współpracuje z producentami opon na całym świecie w celu opracowania rozwiązań ograniczających wpływ na środowisko m.in. materiałów do produkcji bieżników z niższym oporem toczenia, które zwiększają wydajność energetyczną i wydłużają żywotność produktów.

W 2021 r. firmy Synthos i Green Circle ogłosiły, że rozpoczynają współpracę w zakresie rozwoju
i komercjalizacji biobutadienu pozyskanego z bioetanolu w celu wyprodukowania udoskonalonego, bardziej zrównoważonego kauczuku syntetycznego.

O firmie Synthos

Synthos S.A. to koncern chemiczny i lider na globalnym rynku producentów kauczuku. Działalność Grupy Kapitałowej Synthos S.A. obejmuje produkcję i sprzedaż produktów chemicznych, wykorzystywanych jako surowce i półprodukty w różnych sektorach przemysłu, szczególnie w produkcji opon, przemyśle budowlanym i opakowaniowym. Więcej informacji o firmie Synthos i jej zielonych rozwiązaniach można znaleźć na stronie www.synthosgroup.com

O Lummus Technology

Lummus Technology to światowy lider w rozwoju technologii procesów, które ułatwiają współczesne życie i koncentrują się na bardziej zrównoważonej, niskoemisyjnej przyszłości. Lummus to główny licencjodawca w zakresie czystej energii, petrochemii, rafinacji, przetwarzania gazu i zrównoważonych technologii, a także dostawca katalizatorów, certyfikowanego sprzętu, rozwiązań cyfrowych i usług związanych z cyklem życia produktu dla klientów na całym świecie. Więcej informacji o Lummus można znaleźć na stronie www.LummusTechnology.com.

Źródło: Synthos S.A.