Published on :

Robot terenowy, utylizacja odpadów, doniczka dla zabieganych, mapowanie starzejącego się mózgu, mobilne laboratorium turbin wiatrowych, stanowisko do badań urządzeń wentylacyjnych, stanowisko do badań mechaniki chodu psów zdrowych oraz niepełnosprawnych, linia produkcyjna do otrzymywania materiałów konstrukcyjnych w warunkach marsjańskich, zautomatyzowany asystent wspomagający ratownicze akcje taterników… To tylko wybrane pomysły studentów AGH, które w tym roku otrzymają dofinansowanie w konkursie „Grant Rektora”. Blisko sto różnych projektów uzyska środki na łączną kwotę w wysokości 1 192 465,00 zł.

Spośród 119 złożonych wniosków komisja konkursowa przyznała dziesięciu z nich status strategicznych i tym samym najwyższe dofinansowanie. Ponad 110 tys. zł otrzyma projekt realizowany przez Koło Naukowe AGH Solar Boat przewidujący rozwijania napędu oraz sterowania solarnej łodzi wyścigowej oraz testy konstrukcji w warunkach morskich. Jednymi z najwyżej dofinansowanych, w kwocie ponad 70 tys. zł, są również rozwiązania zaproponowane przez Koło Naukowe Eko-Energia z obszaru pozyskiwania energii z turbin wiatrowych oraz Koło Naukowe AGH Space Systems, z obszaru udoskonalania podsystemów w istniejącym już łaziku planetarnym.

 Rozmach i rozpiętość tematyczna projektów podejmowanych przez nasze Koła Naukowe zadziwia coraz bardziej. Z roku na rok przybywa nam prawdziwie rewolucyjnych przedsięwziąć, z każdego właściwie obszaru. Wspieramy finansowo w AGH projekty z dziedziny odnawialnych źródeł energii, narzędzi dla medycyny czy rozwiązań ułatwiających codzienne życie. Nie mam także wątpliwości, że środki zainwestowane w rozwój naszych studentów procentują w przyszłości. Młodzi ludzi pracując w kołach naukowych zdobywają wiedzę praktyczną, tworzą nagradzane i doceniane na całym świecie rozwiązania, konstruują narzędzia wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym czy kosmicznym. Jestem przekonany, że doświadczenie wypracowane w trakcie studiów, przy realizacji złożonych i zaawansowanych projektów, przysłuży się młodym ludziom jeszcze na etapie studiów, lub zaraz po ich ukończeniu, np. podczas zakładania własnych pierwszych firm czy startupów – podkreśla Rektor AGH prof. Jerzy Lis.

Koła Naukowe wnioskowały o rekordową kwotę w wysokości ponad 3,5 mln zł (w porównaniu do wnioskowanej kwoty ponad 1 700 000 zł w edycji 2021 r., co stanowi ponad 100% wzrostu wnioskowanych kwot).

Udzielono finansowania 97 wnioskom na łączną kwotę w wysokości 1 192 465,00 zł (w porównaniu do udzielonego finansowania w kwocie ponad 900 tys. zł w edycji 2021, co stanowi ponad 30% wzrostu udzielonego dofinansowania). W miarę możliwości finansowych uczelni konkurs „Grant Rektora” będzie rozwijany dalej w tym roku.

Szczegółowa lista projektów nagrodzonych w tegorocznej edycji

Źródło: AGH