Published on :

Centrum Szkoleniowo-Badawcze ARQUES Sp. z o.o. jest jednostką  działającą od roku 2014. Zajmuje się ono badaniami próbek środowiskowych w swoim akredytowanym laboratorium (nr certyfikatu AB 1539), organizacją szkoleń, a także organizacją badań biegłości w zakresie pobierania próbek środowiskowych.

ARQUES Sp. z o.o. pragnie Państwa zaprosić do wzięcia udziału w kolejnych badaniach biegłości w zakresie pobierania próbek środowiskowych organizowanych i realizowanych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Dostępne są 2 programy badania biegłości, każdy organizowany w roku 2022 w dwóch rundach:

  • Environment SAMP-4 , to program badania biegłości w zakresie pobierania próbek:

-wody do spożycia do badań fizykochemicznych,

-wody do spożycia do badań mikrobiologicznych,

-ścieku oczyszczonego pobieranego metodą manualną,

-ścieku oczyszczonego pobieranego metodą automatyczną,

-wody podziemnej (ze studni),

-wody powierzchniowej z rzeki,

-wody powierzchniowej z jeziora.

 POBIERZ PROGRAM: https://arques.pl/wp-content/uploads/2022/01/PROGRAM-Environment-SAMP-4-od-05.01.2022-r..pdf

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://arques.pl/wp-content/uploads/2022/01/Formularz-zgloszeniowy-Environment-SAMP-4-od-05.01.2022-r..pdf

  • Environment SAMP-5 , to program badania biegłości w zakresie pobierania próbek:

-gleby rolnej,

-gleby z terenów miejskich i przemysłowych,

-osadu ściekowego,

-odpadu (o kodzie 19 08 02 lub 19 08 01).

 POBIERZ PROGRAM: https://arques.pl/wp-content/uploads/2022/01/Program-Environment-SAMP-5-od-05.01.2022-r..pdf

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://arques.pl/wp-content/uploads/2022/01/Formularz-zgloszeniowy-Environment-SAMP-5-od-05.01.2022-r-1.pdf

Pierwsze rundy programów badań biegłości odbędą się już w KWIETNIU, dlatego nie zwlekajcie Państwo ze zgłoszeniem swojego udziału!!!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, w tym roku postanowiliśmy umożliwić Państwu również podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie pobierania próbek środowiskowych. Mamy w związku z tym przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach praktycznych, które organizujemy w najbliższych miesiącach (MARZEC – MAJ 2022 roku).

Poniżej przedstawiamy listę organizowanych szkoleń:

  • Pobieranie próbek gleby rolnej zgodnie z wytycznymi norm PN-R-04031:1997 oraz PN-ISO 10381-4:2007. Szkolenie teoretyczne z warsztatami (pobieranie próbek gleby o strukturze naruszonej) – 30.03.2022 r.
  • Pobieranie próbek gleby z terenów miejskich i przemysłowych w celu określenia występowania zanieczyszczenia gleby zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO 10381-5:2009. Szkolenie teoretyczne z warsztatami (pobieranie próbek gleby o strukturze naruszonej) – 31.03.2022 r.
  • Pobieranie osadów ściekowych i odpadów wytwarzanych przez oczyszczalnie komunalne (odpady o kodach 19 08 01, 19 08 02 oraz 19 08 05). Szkolenie teoretyczne z warsztatami – 01.04.2022 r.
  • Pobieranie próbek wody do spożycia do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych zgodnie z wytycznymi norm PN-ISO 5667-5:2017-10 oraz PN-EN ISO 19458:2007. Szkolenie teoretyczne połączone z warsztatami – 11.04.2022 r.
  • Pobieranie próbek ścieków metodą manualną i automatyczną zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO 5667-10:2021-11. Szkolenie teoretyczne połączone z warsztatami – 10.05.2022 r.
  • Pobieranie próbek wody powierzchniowej z rzek i strumieni zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 5667-6:2016-12 oraz wody powierzchniowej z jezior i zbiorników zaporowych zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO 5667-4:2017-10. Szkolenie teoretyczne połączone z warsztatami – 12.05.2022 r.
  • Pobieranie próbek wody podziemnej zgodnie z wytycznymi normy PN-ISO 5667-11:2017-10 Szkolenie teoretyczne połączone z warsztatami (pobieranie próbek wody ze studni) – 31.05.2022 r.

 W celu szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.arques.pl

 DO ZOBACZENIA!!!

 Zespół ARQUES Sp. z o.o.