Published on :

Ukraiński urząd dozoru jądrowego informuje o trwających pożarach lasów w okolicy Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. Nie powodują one zagrożenia radiologicznego dla Polaków. Sytuacja radiacyjna w kraju jest w normie.

Pożary w okolicy Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia są regularnie występującym zjawiskiem, zauważalnym corocznie wiosną. Jak informuje ukraiński urząd dozoru jądrowego (SNRIU), obecnie obszar objęty pożarami to w sumie ok. 5000 hektarów. Służby próbują opanować ogień, jednak z uwagi na działania wojenne, prace straży pożarnej są utrudnione. Wskutek pożarów odnotowano niewielki wzrost stężenia cezu (Cs-137) w Kijowie, jednak te wartości nie stanowią zagrożenia radiologicznego dla mieszkańców stolicy Ukrainy – dodał SNRIU. Tym bardziej trwające pożary przy Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia nie stanowią żadnego zagrożenia radiologicznego w Polsce.

Stały monitoring sytuacji radiacyjnej

Państwowa Agencja Atomistyki na bieżąco monitoruje sytuację radiacyjną. W ramach krajowego monitoringu funkcjonuje w sumie ponad 70 stacji pomiarowych, w tym 39 stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych Państwowej Agencji Atomistyki. Analizujemy również dane otrzymywane z 13 wysokoczułych stacji ASS-500. Wyniki monitoringu radiacyjnego są w normie – odnotowywane poziomy nie odbiegają od tych, które rejestrowaliśmy np. w roku ubiegłym czy w okresie przed agresją wojsk rosyjskich na Ukrainie.

Każdy zainteresowany może śledzić aktualną sytuację radiacyjną w kraju. Mapa obrazująca bieżące wyniki monitoringu znajduje się na stronie PAA: https://www.gov.pl/web/paa/sytuacja-radiacyjna. Na stronie EURDEP z kolei dostępne są wyniki monitoringu radiacyjnego z większości państw Europy: https://remap.jrc.ec.europa.eu/Advanced.aspx. Zachęcamy do korzystania ze sprawdzonych źródeł informacji.

Źródło: gov.pl