Published on :

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że wprowadza do stosowania nowy symbol akredytacji dla działalności realizowanej biobanki akredytowane w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 20387 Biotechnologia – Biobankowanie – Ogólne wymagania dotyczące biobankowania.

Ponadto uaktualniono zasady powoływanie się na akredytację weryfikatorów GHG w związku z wdrożeniem do stosowania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17029 Ocena zgodności – Ogólne zasady i wymagania dla jednostek walidujących i weryfikujących, a także zasady powoływania na status PCA jako sygnatariusza ILAC MRA przez akredytowanych producentów materiałów odniesienia.

Powyższe zmiany zostały określone w wydaniu 14. dokumentu DA-02 Zasady stosowania symboli akredytacji PCA. Zasady stosowania symboli akredytacji dla pozostałych rodzajów jednostek oceniających zgodność nie uległy zmianie.

Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 13. dokumentu DA-02 z dnia 19.04.2021 r. i wchodzi w życie z dniem opublikowania. Wprowadzone zmiany zostały oznaczone w dokumencie kolorem czerwonym.

Aktualny dokument DA-02 dostępny jest tu: https://www.pca.gov.pl/publikacje/dokumenty/pca/dokumenty-ogolne/

Źródło: pca.gov.pl