Published on :

Norma ISO 17294 dotyczy analizy pierwiastkowej w próbkach z zastosowaniem techniki ICP-MS (1, 2). Część 1 (2004) zawiera ogólne wskazówki dotyczące wykorzystania ICP-MS. Natomiast część 2 (2016) opisuje oznaczanie pierwiastków śladowych i głównych w próbkach takich jak wody pitne, wody powierzchniowe, gruntowe oraz ścieki. Lista ponad 60 pierwiastków określonych w ISO 17294-2:2016 obejmuje wiele nowych zanieczyszczeń, między innymi pierwiastki ziem rzadkich (REE).

Poniżej opisane zostało wykorzystanie do badań spektrometru mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) Agilent 7850. Okazuje się, że taka konfiguracja z łatwością spełnia potrzeby analityczne i wymagania określone w ISO 17294-2.

Zastosowanie Modelu 7850 eliminuje wiele typowych, czasochłonnych i nieproduktywnych czynności w codziennej pracy analitycznej. Kreator metody i automatyczne strojenie, które są zawarte w oprogramowaniu, zostały wykorzystane do uproszczenia i przyspieszenia konfiguracji przyrządu i rozwoju metody.

Wydajne warunki plazmy (charakteryzujące się niskim stosunkiem CeO/Ce) dają gwarancję, że ​​zmienne matryce próbek wody mogą być analizowane w sposób powtarzalny w długiej sekwencji, bez konieczności dopasowania matrycy dla roztworów kalibracyjnych. Pozwalają również utrzymać stabilną analizę przez cały dzień roboczy, bez konieczności przestrajania lub ponownej kalibracji w trakcie ośmiogodzinnej sekwencji.

Dla laboratoriów o wysokiej przepustowości, funkcja kontroli parametrów po uruchomieniu urządzenia, pomaga w planowaniu niezbędnych konserwacji oraz zapewnia utrzymanie wysokiej wydajności przy jednoczesnym unikaniu niepotrzebnych przestojów w ciągu tygodnia.

Spójny tryb kolizyjny z helem w komorze ORS zapewnia niezawodne i skuteczne usuwanie nakładających się jonów wieloatomowych, zapewniając tym samym dokładny pomiar wszystkich analitów. Korekcja M2+ automatycznie stosuje wszystkie parametry zbierania danych metody i ustawienia analizy, wymagane do korekcji nakładających się podwójnie naładowanych jonów pierwiastków ziem rzadkich.

Połączenie trybu He i korekcji M2+ zapewnia wiarygodną analizę w standardowych warunkach, bez konieczności rozbudowanej, czasochłonnej konfiguracji metody specyficznej dla próbki lub użycia reaktywnych gazów komory kolizyjno-reakcyjnej. Korekcja M2+ skraca czas konfiguracji i poprawia dokładność pomiaru dla As i Se w obecności interferencji pochodzących z REE2+, bez negatywnego wpływu na pomiar pozostałych pierwiastków.

  • Pełna wersja publikacji do pobrania ze strony dystrybutora: TUTAJ
  • Informacje o spektrometrach ICP-MS : TUTAJ

Źródło: Agilent