Published on :

6 kwietnia 2022 r., w pierwszej części Kongresu „Metrologia – szansa i wyzwanie przyszłości” , 32 podmioty podpisały deklarację o współpracy w celu utworzenia Klastra Metrologicznego, który jest dedykowany głównie potrzebom przedsiębiorców.

To ważny dzień w działalności nie tylko środowiska metrologicznego, ale również biznesowego i naukowego. Klaster metrologiczny będzie służył nie tylko integracji nauki i biznesu, ale też transferowi wiedzy i technologii pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

Intencją Klastra jest działanie na rzecz szeroko pojętej innowacyjności, tworzenie nowoczesnych rozwiązań w sektorze metrologii dla polskiego przemysłu i wyznaczanie nowych trendów metrologicznych, które będą służyły polskiej gospodarce.

Na uroczystość podpisania Deklaracji w sprawie utworzenia Klastra Metrologicznego licznie przybyli przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji biznesowych, uczelni wyższych, instytucji naukowych, a także Rządu RP i władz samorządowych.

Pełnomocnik Prezesa Głównego Urzędu Miar ds. Badań i Rozwoju, dr Andrzej Kurkiewicz odczytał list od Ministra Edukacji i Nauki skierowany do uczestników Kongresu, w którym wyraził nadzieję, że powstający w Kielcach Kampus Laboratoryjny GUM stanie się prawdziwą stolicą polskiej metrologii.

Przemówienia wygłosili: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Słoń, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Prezydent Kielc Bogdan Wenta, Prezes Targów Kielce dr Andrzej Mahoń, Prezes GUM prof. Jacek Semaniak, Rektor Politechniki prof. Zbigniew Koruba.

Uczestnicy mówili o synergii przemysłu i nauki, jako szansie dla rozwoju gospodarki. Wskazywali również na wagę podejmowanych działań dla tak aktualnej obecnie potrzeby wzmocnienia obronności. Szczególną uwagę na ten aspekt zwrócił w swoim wystąpieniu Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz – Dobrze, że sięgamy gwiazd. Staramy się opisywać to, tworzyć klastry, instrumenty coraz doskonalsze. To wszystko jest potrzebne, bo kiedyś normalność na pewno wróci i wtedy człowiek zmierzy się ze swoim przeznaczeniem, jakim jest bycie wielkim, aby świat był coraz lepszym, coraz ciekawszym, coraz bardziej odpowiadającym naszym marzeniom, pragnieniom.

– Klaster łączy biznes, GUM i naukę. Bardzo ważne jest, aby nauka łączyła się z przemysłem, a zaplecze laboratoryjne powstające w Kielcach da taką możliwość – ocenił prezydent Kielc Bogdan Wenta.

– Chcemy wrócić do tych doświadczeń, w których GUM pełnił funkcję wiodącej instytucji badawczo-rozwojowej w dziedzinie metrologii. Utworzenie klastra metrologicznego sprawi, że wszystko to co naukowe, to co metrologiczne będzie wprost przekładane na potrzeby polskiego przemysłu, aby był lepszy i konkurencyjny – tak misję Głównego Urzędu Miar, nawiązując do wcześniejszych wystąpień, zdefiniował prof. Jacek Semaniak, Prezes GUM.

Druga część Kongresu obejmowała wykłady na znaczące tematy dotyczące metrologii. Zaprezentowana została również oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wsparcia dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Na zakończenie spotkania odbyła się debata – Kapitał społeczny i nowoczesna aparatura w kreowaniu innowacji metrologicznych.

Wydarzenie miało miejsce podczas targów CONTROL STOM Targi Kielce S.A.

Źródło: gum.gov.pl