Published on :

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DA-01 „Opis systemu akredytacji” (projekt P5 wydania 13 z 4.04.2022 r.).

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie DA-01 dotyczą:

  1. Trybu postępowania w odniesieniu do reakcji CAB na sformułowane w wyniku ocen niezgodności i spostrzeżenia, w szczególności:
    • informacje dotyczące reakcji CAB w odniesieniu do spostrzeżeń będą przekazywane do PCA przed kolejną oceną w nadzorze (w ramach dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia oceny),
    • wprowadza się  możliwość podjęcia przez PCA decyzji o konieczności oceny reakcji CAB na niezgodności w ramach oceny dodatkowej w formie oceny na miejscu / zdalnej w przypadku kolejnych nieprawidłowych reakcji CAB  (plany działań, dowody zrealizowanych działań);
  2. Wprowadzenia do stosowania w działalności akredytacyjnej ocen zdalnych / hybrydowych jako stałego elementu procesów akredytacji i nadzoru, w tym ocen zdalnych realizowanych w nadzorze wyłącznie przez AW lub AT;
  3. Uwzględnienia funkcjonowania w działalności akredytacyjnej PCA systemu e-Akredytacja;
  4. Aktualizacji, tytułów dokumentów związanych oraz stosowanych nazw i określeń – harmonizacja na poziomie terminologii ISO/IEC 17000 oraz ISO/IEC 17011.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 18.04.2022 r. na adres: [email protected]otwiera się w nowej karcie podając w temacie: DA-01, projekt wyd. 13.

Projekt dokumentu dostępny jest tu: https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/projekt-dokumentu-da-01,639.html

Źródło: pca.gov.pl