Published on :

Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny to miejsce spotkań środowisk badawczych pracujących nie tylko dla przemysłu, czy przedsiębiorstw, ale również instytucji publicznych: szkół, uczelni, instytutów badawczych.

Zatrudnieni eksperci będą odpowiedzialni za prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i technicznych związanych z tworzeniem nowych i doskonaleniem istniejących rozwiązań w zakresie wzorców jednostek miar, metod i stanowisk pomiarowych w metrologii, a także współpracę z przedsiębiorcami, uczelniami i instytutami badawczymi.

Ze względu na specyfikę Kampusu osoby będą się przygotowywać do pracy w GUM przed otwarciem laboratoriów. Kampus to obiekt z nowoczesną aparaturą, której obsługa wymaga szkolenia. W związku z tym, że uruchomienie laboratoriów planowane jest w 2023 roku, podejmujemy wysiłki, by przygotować jak najlepiej pracowników do pełnionej roli.

Aktualnie poszukujemy:

  • Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie siły w Zakładzie Mechaniki i Akustyki,
  • Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie termometrii radiacyjnej w Zakładzie Chemii Fizycznej i Środowiska,
  • Ekspert ds. opracowania funkcji i usług chmury metrologicznej w Zakładzie Technologii Cyfrowych,
  • Ekspert ds. systemu certyfikatów cyfrowych przyrządów metrologicznych w Zakładzie Badań Certyfikacyjnych,
  • Ekspert ds. badań i rozwoju w dziedzinie ruchu drogowego w Zakładzie Badań Certyfikacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji są dostępne tutaj.

Źródło:gum.gov.pl