Published on :

W dniach od 11 do 16 września bieżącego roku odbędzie się w Lublinie 64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zjazd będzie doskonałą okazją do spotkania chemików z całego kraju, wymiany doświadczeń i myśli naukowej, nawiązania i podtrzymania współpracy między ośrodkami naukowymi. Celem Zjazdu jest również integracja środowiska naukowego tak ważna w ostatnich czasach. Obrady odbywać się będą w 17 Sesjach naukowych oraz Forum Młodych z bardzo interesującym programem.

Miło nam poinformować, że portal Laboratoryjnie.pl został patronem medialnym tego wydarzenia.

W imieniu Organizatorów oraz własnym, zapraszamy do udziału!

Informacje organizacyjne dostępne są tu:

https://zjazd.ptchem.pl/