Published on :

Więcej studentów na kierunkach związanych z energetyką jądrową – to główny cel porozumienia zawartego przez Politechnikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski i Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej.

Obie uczelnie oraz francuski Instytut (I2EN) podejmą wspólne działania, by pokazać atrakcyjność sektora jądrowego. Dzięki temu mają nadzieję zwiększyć liczbę studentów na kierunkach związanych z energetyką jądrową, którzy później podejmą pracę w sektorze badawczym, w organach regulacyjnych lub w przemyśle jądrowym.

Przewidywane działania obejmą wsparcie w tworzeniu specjalistycznych kursów z dziedziny energetyki jądrowej, programów podwójnego dyplomu, wymiany z francuskimi uniwersytetami i uczelniami technicznymi oraz organizację seminariów dla studentów prezentujących liczne możliwości rozwoju zawodowego w sektorze energii jądrowej.

Kształcenie odpowiednich kadr ma zapewnić powodzenie polskiego programu jądrowego.

– Uczelnie, z którymi zawarliśmy porozumienia nie tylko kształcą przyszłych ekspertów w dziedzinie energetyki jądrowej, ale także wnoszą wiele innych umiejętności, które będą niezbędne do realizacji ambicji Polski w zakresie rozwoju energii jądrowej. Jako partner francuski mamy nadzieję przyczynić się do tego sukcesu – podkreśliła Karen Daifuku, Dyrektor I2EN.

Porozumienie zostało zawarte 28 kwietnia 2022 r. w obecności Frédérica Billet, Ambasadora Francji w Polsce. W imieniu Politechniki Warszawskiej dokument podpisał prof. Mariusz Malinowski, Prorektor ds. Nauki.

Źródło: pw.edu.pl