Published on :

Badania kliniczne wykazały, że zmodyfikowane genetycznie wirusy, które namnażają się wewnątrz komórek rakowych, mogą pomóc układowi odpornościowemu w rozpoznawaniu nowotworów. Może to przełożyć się na skuteczniejsze metody leczenia i ograniczenie liczby zgonów.

Leki immunoterapeutyczne – które wspomagają rozpoznawanie i niszczenie konkretnych komórek rakowych przez układ odpornościowy organizmu – zmieniły sposób leczenia tej choroby. Jednak u wielu pacjentów z guzem litym w zaawansowanym stadium skuteczne metody długotrwałego leczenia często nie są już dostępne. „Immunoterapia przeciwnowotworowa jest skuteczna klinicznie, ale zastosowanie tej metody leczenia u większej liczby pacjentów pozostaje wyzwaniem”, mówi Akseli Hemminki, założyciel i dyrektor generalny fińskiej firmy biotechnologicznej TILT Biotherapeutics.

Znaleźć i zniszczyć

Firma TILT Biotherapeutics pracuje nad rozwiązaniem tego problemu już od wielu lat. Jednym z najważniejszych obszarów jej zainteresowania były prace nad tak zwanymi wirusami onkolitycznymi uzbrojonymi. Te zmodyfikowane genetycznie wirusy namnażają się wyłącznie wewnątrz komórek rakowych. Modyfikują w ten sposób mikrośrodowisko guza, przywracając zdolność układu odpornościowego do niszczenia nieprawidłowych komórek. TILT-123 to jeden z obiecujących wirusów tego typu. W badaniach przedklinicznych udowodniono, że ten zmodyfikowany genetycznie wirus przyciąga limfocyty T do guzów i sam w sobie ma działanie przeciwnowotworowe. „Chcieliśmy przejść z przedklinicznej fazy prac nad TILT-123 do badań klinicznych i uzyskać wstępny dowód słuszności koncepcji”, wyjaśnia Aino Kalervo, koordynatorka projektu UNLEASHAD i dyrektor ds. biznesowych w firmie TILT Biotherapeutics. „W ramach projektu UNLEASHAD zamierzaliśmy rozwinąć nasze innowacyjne rozwiązania na tyle, by móc uzyskać finansowanie ze źródeł prywatnych i nawiązać współpracę z podmiotami z sektora farmaceutycznego”. W praktyce oznaczało to działania związane z uzyskiwaniem zezwoleń i prowadzeniem badań klinicznych w Danii, Finlandii i Francji. Do badań klinicznych fazy I zakwalifikowano około 20 pacjentów z zaawansowaną postacią raka. „W pilotażowym badaniu fazy I użycie TILT-123 testowano u uczestników z czerniakiem przerzutowym i innymi guzami litymi”, dodaje Hemminki. „Wstępne dane pokazują, że terapia ta jest dobrze tolerowana, wywołuje efekt biologiczny w guzach i może potencjalnie zwiększyć skuteczność leczenia immunoterapeutycznego. Uważamy, że wyniki te potwierdzają celowość prowadzenia dalszych badań klinicznych i późniejszej komercjalizacji TILT-123”.

Kluczowa kwestia dotycząca zdrowia

Sukces projektu pomoże firmie TILT Biotherapeutics osiągnąć pozycję czołowej firmy biotechnologicznej oraz wesprze prace badawczo-rozwojowe w tym krytycznym obszarze opieki zdrowotnej w Europie. Ostatecznym celem jest zapewnienie lepszych opcji leczenia pacjentom onkologicznym, a w szczególności osobom z guzami litymi w zaawansowanym stadium. Wstępne dane dotyczące użycia TILT-123 u pacjentów będą w dalszym ciągu gromadzone i analizowane. „Prace kliniczne będą prowadzone w wielu krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych”, mówi Hemminki. „Będziemy również kontynuować współpracę z przedstawicielami sektora – Merck-Pfizer Alliance, Merck MSD oraz Biotheus – nacelowaną na rozwijanie produktów”. Z myślą o komercjalizacji TILT-123, która ma nastąpić w ciągu kilku następnych lat, firma pracuje także nad zwiększeniem swoich zdolności produkcyjnych i planuje podpisać globalną umowę licencyjną z firmą farmaceutyczną. „Naszym celem jest uzyskanie konkurencyjności na poziomie globalnym”, mówi Kalervo. „Dzięki temu będziemy w stanie tworzyć nowe miejsca pracy i okazje biznesowe na poziomie lokalnym, zarówno w Finlandii, jak i całej Europie. Projekt UNLEASHAD z pewnością zwiększył widoczność naszego produktu na wczesnym etapie rozwoju i wydatnie pomógł nam w zaprezentowaniu światu potencjału naszej innowacyjnej metody walki z rakiem”.

Źródło: cordis.europa.eu