Published on :

Dr Dominika Kwaśna oraz dr Ewa Oleszycka otrzymały stypendia przyznawane w ramach konkursu ERA Fellowship. Tym samym znalazły się wśród zaledwie 50 osób z całego świata, których wnioski zostały najlepiej ocenione i skierowane do finansowania. Badaczki zatrudnione zostaną w ramach swoich grantów na Uniwersytecie Jagiellońskim jako instytucji goszczącej.

Stypendia MSCA-Postdoctoral Fellowship – ERA Fellowship są to stypendia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area) finansowane w ramach części „Widening Participation and Spreading Excellence” programu Horyzont Europa.

Komisja Europejska w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków w ramach MSCA Postdoctoral Fellowships 2021 (HORIZON-MSCA-2021-PF-01) przyznała aż 242 mln euro na wsparcie 1156 doświadczonych postdoców.

W ramach konkursu ERA Fellowship 50 dodatkowych stypendiów trafiło do wybitnych naukowców z krajów o niskich wynikach w zakresie badań i innowacji w Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych, głównie z Portugalii, Czech, Grecji, Słowenii i Polski.

Dzięki dofinansowaniu dr Dominika Kwaśna oraz dr Ewa Oleszycka będą mogły przy wsparciu swoich mentorów zrealizować na Uniwersytecie Jagiellońskim innowacyjne badania w najlepszych warunkach.

 

Dr Dominika Kwaśna przeprowadzi w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ badania w ramach projektu zatytułowanego „Identification and characterization of cellular DeUrmylases” (wartość dofinansowania to prawie 140 tys. euro).

Badania będą skupiać się na poszukiwaniu grupy enzymów odwracających jedną z najstarszych ewolucyjnie modyfikacji białek nazywaną urmylacją. Ostatnie badania dowodzą, że proces ten jest jednym z istotnych mechanizmów chroniących komórki przed stresem oksydacyjnym. Podczas gdy znane są molekularne podstawy modyfikacji, żaden enzym odwracający proces nie został do dziś zidentyfikowany. W projekcie dr Dominiki Kwaśny wytworzone zostaną specyficzne aktywne sondy reagujące z celowaną grupą enzymów. Wychwycone białka zostaną zidentyfikowane z użyciem spektrometrii mas, a dalsze badania będą skoncentrowane na  zrozumieniu ich mechanizmu działania oraz funkcji w komórkach.

Z kolei na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ dr Ewa Oleszycka bedzie pracowała nad projektem „Deciphering the molecular mechanism of inflammation orchestrated by keratinocytes during Staphylococcus aureus infection in the skin” , którego dofinasowanie wyniosło niemal 160 tys. euro.

 

Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) jest bakterią powszechnie występującą na ludzkiej skórze, przy czym u części osób może ona wywoływać długotrwałe infekcje. U ludzi cierpiących na chroniczną chorobę zapalną skóry o podłożu alergicznym (tzw. atopowym zapaleniem skóry), gronkowiec złocisty pogłębia lokalny stan zapalny oraz problemy ze skórą. W projekcie ERA, zespół badawczy skupi się na badaniu interakcji pomiędzy bakteriami, komórkami skóry i komórkami układu odporności. Autorka projektu ma nadzieję, że to pozwoli lepiej zrozumieć w jaki sposób gronkowiec złocisty wywołuje stan zapalny. Liczy, że wyniki badań pozwolą na zidentyfikowanie nowych mechanizmów regulacji stanu zapalnego skóry, co w przyszłości może być wykorzystane do tworzenia nowych terapii leczenia infekcji skóry.

Działania Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions ) finansują badania i innowacje oraz wyposażają naukowców na wszystkich etapach kariery w nową wiedzę i umiejętności dzięki mobilności transgranicznej i kontaktom z różnymi sektorami i dyscyplinami. Granty MSCA pomagają budować potencjał Europy w zakresie badań i innowacji poprzez inwestowanie w długoterminowe kariery doskonałych naukowców.

Działania te zapewniają wsparcie dla wybitnych indywidualnych naukowców w celu realizacji oryginalnego i spersonalizowanego projektu badawczego, przy jednoczesnym rozwijaniu ich umiejętności poprzez zaawansowane szkolenia oraz mobilność międzynarodową, interdyscyplinarną i międzysektorową. MSCA promują doskonałość i wyznaczają standardy wysokiej jakości kształcenia i szkolenia naukowców zgodnie z Europejską Kartą Naukowca oraz Kodeksem postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Źródło: uj.edu.pl