Published on :

Z inicjatywy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w Wiedniu odbyła się konferencja inaugurująca program NHSI. To projekt na rzecz standaryzacji regulacji dotyczących małych reaktorów modułowych (SMR).

W spotkaniu inaugurującym NHSI (ang. Nuclear Harmonization and Standardization Initiative) wzięli udział przedstawiciele krajowych regulatorów jądrowych, producentów, operatorów a także organizacji międzynarodowych. Na zaproszenie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, w rozmowach uczestniczyli również eksperci Państwowej Agencji Atomistyki na czele z Prezesem PAA dr. Łukaszem Młynarkiewiczem.

Pierwsze spotkanie w ramach inicjatywy NHSI, które odbyło się 23 i 24 czerwca w wiedeńskiej siedzibie MAEA zapoczątkowało międzynarodowe działania na rzecz wsparcia rozwoju oraz przygotowania technologii SMR do wdrażania w dwóch odrębnych, ale uzupełniających się grupach:

  • organów regulacyjnych (Regulatory Track),
  • operatorów, właścicieli technologii itp. (Industrial Track).

Program NHSI ma na celu stworzenie platformy dialogu pomiędzy regulatorami oraz przemysłem jądrowym, wymianę informacji i doświadczeń w zakresie technologii SMR, a także wypracowanie zharmonizowanego podejścia regulacyjnego na potrzeby bezpiecznego wdrożenia małych reaktorów modułowych i innych, zaawansowanych technologii jądrowych. Założeniem inicjatywy jest ujednolicenie m. in. procesu licencjonowania, standardów bezpieczeństwa oraz oceny technologii. Do 2024 r. będą prowadzone równolegle prace zarówno w obszarze „industrialnym”, jak i regulacyjnym. Efektem tych aktywności mają być „mapy drogowe”, czyli instrukcje z konkretnymi planami działań wspierającymi rozwój oraz implementację technologii SMR w poszczególnych państwach.

Spotkanie szefa MAEA z Prezesem PAA

Kwestiom związanym z SMR poświęcone było również spotkanie online szefa MAEA Rafaela Mariano Grossiego z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki dr. Łukaszem Młynarkiewiczem. Rozmowa odbyła się z inicjatywy Dyrektora Generalnego MAEA jeszcze przed konferencją inaugurującą projekt NHSI.

Szef PAA poinformował Dyrektora Grossiego o rosnącym zainteresowaniu technologią SMR wśród polskich przedsiębiorców. Dr Łukasz Młynarkiewicz wyraził także chęć dalszej współpracy PAA dla wypracowania jednolitych procedur międzynarodowych na rzecz wdrażania technologii małych reaktorów modułowych.

Źródło: gov.pl