Published on :

Zespół badaczy finansowanych przez Unię Europejską przygląda się śmiertelności w dwóch obszarach wiejskich Zjednoczonego Królestwa w związku z występowaniem ekstremalnych temperatur na przestrzeni 38 lat.

Fale upałów, które są jednym ze skutków globalnego ocieplenia, spowodowały w ostatnich latach w Europie znacznie więcej zgonów niż jakiekolwiek inne ekstremalne zjawisko pogodowe. W zależności od ich intensywności i czasu trwania ich występowanie stanowi zagrożenie dla zdrowia nie tylko w miastach, ale także na obszarach wiejskich, mimo to dotychczasowe badania dotyczące liczby zgonów spowodowanych przez wysokie temperatury koncentrowały się głównie na obszarach miejskich, zwykle traktując obszary wiejskie po macoszemu. Aby wypełnić tę lukę, nowe badanie przeprowadzone w ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu OPERANDUM skupiło się na dwóch obszarach wiejskich na terenie Zjednoczonego Królestwa – południowo-wschodniej Anglii oraz Aberdeenshire w Szkocji. Badacze odkryli, że w porównaniu z latami 80. XX wieku fale upałów w Zjednoczonym Królestwie wywołują znacznie więcej przypadków poważnych chorób wśród mieszkańców obszarów wiejskich. Wyniki przeprowadzonego badania zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym „Sustainable Cities and Society”. „Śmiertelność fal upałów stale rośnie, a Zjednoczone Królestwo nie jest wyjątkiem od tej reguły”, zauważa prof. Prashant Kumar z Uniwersytetu w Surrey, jednego z partnerów projektu OPERANDUM, w wypowiedzi zacytowanej w informacji prasowej opublikowanej na portalu EurekAlert!. „Wiedzieliśmy już wcześniej, że efekt miejskiej wyspy ciepła nasila problem w miastach, ale teraz dysponujemy także dowodami, że upały są groźne także dla mieszkańców mniej zabudowanych obszarów”. W swoim opracowaniu naukowcy zwracają uwagę na konieczność wdrażania strategii łagodzenia skutków upałów, które będą uwzględniały także obszary wiejskie oraz zamieszkujące je wrażliwe społeczności. Zespół badaczy analizował wskaźniki śmiertelności oraz maksymalne temperatury dzienne w południowo-wschodniej Anglii i hrabstwie Aberdeenshire na przestrzeni 38 lat w okresie od 1981 do 2018 roku. Obie lokalizacje zostały wybrane jako przykłady typowych półmiejskich i słabiej zabudowanych obszarów Zjednoczonego Królestwa dotkniętych zjawiskiem fal upałów, zróżnicowanych pod względami geograficznymi i demograficznymi.

Fale upałów zwiększają ryzyko przedwczesnej śmierci

Badacze ustalili, że w przypadku mieszkańców południowo-wschodniej Anglii prawdopodobieństwo zgonu spowodowanego przez ekstremalne temperatury wzrosło o 7 % wraz ze wzrostem temperatury o 6 °C – z 26,5 °C do 32,3 °C. W hrabstwie Aberdeenshire ryzyko przedwczesnej śmierci wzrasta o 4 % w przypadku wzrostu temperatury z 24,5 °C do 26,7 °C. „Problem rosnących temperatur jest znacznie lepiej widoczny w południowej Anglii, ale prawdopodobnie to tylko kwestia czasu, zanim na północnych obszarach zaczną występować podobne zjawiska”, wyjaśnia prof. Kumar. „Konieczne jest lepsze przygotowanie kraju na występowanie fal upałów, a nasi liderzy na szczeblu krajowym, samorządowym i lokalnym powinni zaktualizować plany działania związane z tymi ekstremalnymi zjawiskami i opracować metody ochrony najbardziej wrażliwych mieszkańców podczas ich występowania”. Celem projektu OPERANDUM (OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage hydro-meteo risks) było umożliwienie wspólnego projektowania, rozwoju, testowania oraz demonstrowania rozwiązań opartych na naturze, które zmniejszają zagrożenia hydrometeorologiczne w Europie, oraz promowanie możliwości ich komercjalizacji. Trwający 4,5 roku projekt, który skupia społeczność akademicką, badaczy i partnerów biznesowych z całego świata, rozpoczął się w czerwcu 2018 roku.

Źródło: cordis.europa.eu